Vlinders

In Lentevreugd is in 2013 met behulp van de Vlinderstichting een Vlinderroute uitgezet. Deze is opgenomen in de Natura 2000-nota onder paragraaf “Verspreidingsonderzoek dier- en plantensoorten”. Van april tot oktober wordt de route volgens een bepaald protocol (onder goede weersomstandigheden en in een langzaam tempo) gelopen en de vlinders geïnventariseerd.

In 2021 zijn de dagvlinders geïnventariseerd en vergeleken met 2013. Onderstaand is te lezen of er sprake is van een toe- of afname. De aangegeven gemiddelden, toe- en afnames zijn een indicaties. Het bont zandoogje, maar vooral het oranje zandoogje worden steeds vaker gezien.

Aantal dagvlinders in 2021 op de Vlinderroute in Lentevreugd t.o.v. 2013 (indicatief).

1 argusvlinder 0flinke afname
2 atalanta 78 toename t.o.v. 2013, maar afname
t.o.v. afgelopen 2 jaar
3 bont zandoogje 174 gemiddeld (topjaar in 2017
met 282 exemplaren)
4 boomblauwtje  0 op de route
nauwelijks waargenomen
5 bruin blauwtje 23 afname
6 bruin zandoogje 600 gelijk aan 2013, maar flinke afname
vergeleken met afgelopen 3 jaar
7 citroenvlinder 12 gemiddeld
8 dagpauwoog 50gemiddeld
9 distelvlinder 3 afname (topjaar in 2019 met
215 exemplaren)
10 eikenpage 1gemiddeld
11 gehakkelde aurelia 5afname
12 groot dikkopje 12 afname
13 groot koolwitje 7 afname
14 heivlinder 0 laatste 3 jaar niet gezien
15 hooibeestje 164 afname
16 icarusblauwtje  165gestage afname
17 keizersmantel   1 in 2017 voor het eerst gezien
18 klein geaderd witje 152gemiddeld
19 klein koolwitje  61 gemiddeld
20 kleine parelmoer
vlinder
3 afname
21 kleine vos 2laatste 4 jaar enkele exemplaren
afname (in 2013: 216)
22 kleine vuurvlinder 51afname
23 koevinkje70ongeveer gemiddeld
24 landkaartje32 verschilt per jaar
25 oranje luzernevlinder 1 verschilt per jaar
26 oranje zandoogje 85gestage toename
27oranjetipje2gemiddeld
28zwartspriet dikkopje     4 afname (in 2013: 79)
  • kleine vos op koninginnenkruid
    kleine vos op koninginnenkruid