Verantwoording stichting

Beleidsplan 2024, activiteiten 2023 en financiële verantwoording 2023

Beleidsplan 2024
De Stichting Leeuwerikfonds levert een bijdrage aan de beheerwerkzaamheden in terreinen waar Afdeling IVN Leiden actief is, in het bijzonder in Lentevreugd in Wassenaar. Daar zijn de werkzaamheden gericht op het bevorderen van broedgelegenheid voor de veldleeuwerik. In samenspraak met terreinbeheerder Staatsbosbeheer, zal het Leeuwerikveld buiten het broedseizoen (einde zomer 2024-winter 2025) worden gemaaid en het maaisel worden afgevoerd. Hetzelfde geldt voor de Vlinderroute en het parkeerterrein. Vrijwilligers van IVN en SBB zullen excursies houden. Ook zullen er planten en dieren worden geïnventariseerd om de ontwikkeling daarvan te monitoren.

Verslag uitgeoefende activiteiten 2023
In 2023 hebben vrijwilligers in Lentevreugd het Leeuwerikveld en de Vlinderroute gemaaid en is het maaisel afgevoerd.  Ook is er veel braam- en duindoornopschot en lupine verwijderd. Op het parkeerterrein is herhaaldelijk zwerfaval opgeruimd. In 2023 zijn er verschillende groepen naar Lentevreugd gekomen om te helpen met het beheer, bijvoorbeeld als onderdeel van een lesprogramma (Amerikaanse School Wassenaar en Internationale School Den Haag), evenement (Stichting Spelenderwijs) of bedrijfsuitje (Certara). De vrijwilligers hebben deze groepen begeleid. Behalve de werkzaamheden in Lentevreugd hebben de vrijwilligers voor Staatsbosbeheer hand- en spandiensten verricht in Ganzenhoek. Dat betrof onder meer het verwijderen van Amerikaanse vogelkers in het Ganzenhoekbos. Buiten het broedseizoen hebben de vrijwilligers planten geïnventariseerd.
In 2023 zijn er acht excursies georganiseerd.

Financiële verantwoording 2023
In 2023 had de Stichting Leeuwerikfonds inkomsten uit giften en donaties, en uitgaven voor beheer, onderhoud, administratie en communicatie. De stichting start 2024 met een positief saldo van € 4.304,-. Alle donateurs: veel dank.