Dunea vervangt tweede deel transportleiding in Lentevreugd

Vorig winterseizoen heeft drinkwaterbedrijf Dunea het eerste deel van een belangrijke transportleiding in Lentevreugd vervangen. Dat was nodig omdat de oude leiding uit 1938 was verouderd en op sommige plekken lekte. Dit winterseizoen wordt het tweede deel van de leiding vervangen. De werkzaamheden zijn in september 2023 gestart en duren tot 1 maart 2024. Ze vinden plaats in een deel dat niet toegankelijk is voor publiek. Na het plaatsen van de nieuwe leiding herstelt Dunea het terrein naar de oorspronkelijke situatie.

Gruwelen met spinnen

Op 9 en 10 september vond de Nationale Spinnentelling plaats. Iedereen kon daaraan meedoen door in huis en in de tuin op zoek te gaan naar zoveel mogelijk soorten spinnen en de telling door te geven via Tuintelling.nl. De uitslag is inmiddels bekend. De kruisspin werd het meest gezien, gevolgd door de trilspin en de venstersectorspin. In Lentevreugd wemelt het ook van de spinnen, zoals de wespspin en de kraamwebspin.

 • wespspin met sprinkhaan in web
  wespspin met sprinkhaan in web

Maaien en harken

Maaien in de vroege ochtend
Maaier in ochtendlicht (foto @photos_by_kees)

Het broedseizoen is voorbij en dat betekent dat de vrijwilligersgroep weer is gestart met de beheerwerkzaamheden in Lentevreugd. Elke donderdagochtend worden delen van het gebied gemaaid, het maaisel op wiersen geharkt en uiteindelijk afgevoerd. De verschraling die op deze manier plaatsvindt, verhoogt de soortenrijkdom van planten en dieren. Speciale aandacht is er daarbij voor de veldleeuwerik. Op het zogenaamde leeuwerikveld zorgen de vrijwilligers voor gunstige omstandigheden voor de veldleeuwerik om er te broeden.

 • vrijwilligers aan het werk
  vrijwilligers aan het werk

Lentevreugd spelenderwijs

De Stichting Spelenderwijs organiseert elk jaar in de laatste week van de zomervakantie de Sport- en Speldagen voor Wassenaarse kinderen. Dit jaar hebben zo’n 70 kinderen de handen uit de mouwen gestoken in natuurgebied Lentevreugd. Op 15 augustus hebben zij geholpen met het bij elkaar harken van maaisel, het uitgraven van zaailingen van lupine en verwijderen van braam. Vooraf vertelde Hugo Woudenberg waarom het belangrijk is om te maaien en dat maaisel uit het gebied te verwijderen, waarom braam wordt bestreden en hoe het komt dat er lupines staan. Zo leerden ze dat het allemaal gebeurt om het gebied bloemrijker te maken. Vroeger werden er in Lentevreugd bloembollen en lupines geteeld. De lupines wisten zich niet alleen te handhaven, maar zaaien zich steeds meer uit. Dit gaat ten koste van de  duinnatuur die in Lentevreugd wordt nagestreefd. Dat geldt ook voor braam. Het hoort thuis in het gebied, maar moet niet gaan woekeren. De kinderen hebben hard gewerkt om braamstruweel met behulp van takkenscharen te verwijderen. Een enkele leerling legde de takkenschaar al gauw neer en leverde op een andere manier een bijdrage aan het verwijderen van braam; namelijk door ze op te eten!

Vier de natuur in Lentevreugd op 3 september

In Lentevreugd kun je op zondag 3 september wandelen, yoga beoefenen en muziek luisteren. Om 13.00 uur en om 14.00 uur start er een educatieve wandeling. Een natuurgids van IVN vertelt over de geschiedenis van het voormalig bollengebied en staat stil bij de dieren en planten die er voorkomen. De wandeling duurt ongeveer 60 minuten. Daarnaast kun je kiezen voor een mindfulle wandeling (13.00 – 13.45 uur) of een yogales midden in de natuur (14.00 – 15.00 uur). Tijdens de mindfulle wandeling ervaar je de natuur nog insentiever door de zintuigen te gebruiken. Onder begeleiding van gecertificeerd mindfulnesstrainer Lotte Bok wordt er in een rustig tempo gewandeld en af en toe stil gestaan. Dat we deel zijn van de natuur kun je ook ervaren tijdens de yogales van Hannelore Middel. Het is een laagdrempelige en eenvoudige les, en geschikt voor beginners en gevorderden. Neem wel zelf een matje of stevig kleedje mee.

Tussen 15.00 en 17.00 uur trakteert Ekoplaza op een drankje en hapje, en kun je genieten van live muziek: van klassiek tot pop en van country tot jazz. Kom en beleef het mee! De wandelingen en yoga zijn geschikt voor mensen van alle leeftijden. Het natuurfeestje in Lentevreugd wordt georganiseerd door IVN Leiden in samenwerking met Fête de la Nature, Groene Meent Wassenaar en met ondersteuning van Staatsbosbeheer en medewerking van Ekoplaza Wassenaar, Lotte Bok en Hannelore Middel.

Verzamelen op de parkeerplaats van Lentevreugd, Katwijkseweg 19, 2242 PB Wassenaar (er is geen toiletvoorziening). Meld je aan op de website van Fête de la Nature

Niet gieren, maar blaffen

Hoog in de lucht kun je deze dagen nog steeds gierzwaluwen zien vliegen, maar niet lang meer. Rond eind juli vertrekken ze weer Afrika om daar te overwinteren. Hun taak zit er op. Ze hebben een nest gemaakt, gepaard en jongen grootgebracht. Ook voor de hazen eindigt de paartijd. Zij zijn uitgerammeld, nu is het aan de reeën. Hun paartijd – de bronst – is aangebroken. De vrouwtjes (reegeiten) klagen en fiepen om aan te geven dat ze er klaar voor zijn en de mannetjes (reebokken) blaffen om hun territorium af te bakenen. In deze tijd van het jaar hoor je nog maar weinig volgels zingen, maar hoor je misschien wel het geblaf van een reebok.

 • reegeit
  reegeit

Eindelijk regen!

Nadat het een maand lang niet had geregend, was daar op 19 juni eindelijk een verfrissende bui. Helaas helpt het nauwelijks tegen de droogte. En dat is te zien in Lentevreugd: geel verkleurd gras en bijna drooggevallen rellen en plassen. De dieren in het gebied hebben het zwaar. Paarden zoeken de schaduw op van de kastanjeboom. Lepelaars en reigers komen aangevlogen bij de centrale plas, want het voedsel ligt nu in het laatste schaarse water voor het “oplepelen”. Bij een laatste plasje staat een kievit. En toen viel ook dat laatste plasje water droog.

 • paaarden zoeken de schaduw op
  paaarden zoeken de schaduw op

Madeliefje, onze nationale bloem

De Belgen hebben de klaproos, de Duitsers de korenbloem, de Oostenrijkers de Eidelweiss en de Finnen het lelietje-van-dalen. Bijna elk Europees land heeft een nationale bloem. En sinds 4 juni heeft Nederland er ook een: het madeliefje. De verkiezing was een initiatief van het radio- en tv-programma Vroege Vogels. Het madeliefje komt veel voor in graslanden en bloeit het hele jaar, zolang het niet vriest. 

In mei leggen alle vogels een ei

rietzanger
rietzanger

In Lentevreugd hebben de meeste broedvogels een nest gemaakt en eieren gelegd, en bij sommigen zijn er al jongen. Ondanks alle moeite die vrijwilligers doen om het gebied aantrekkelijk te maken voor de veldleeuwerik, is er ook dit jaar helaas geen broedgeval. Daarentegen broeden er wel veel rietzangers en kleine karekieten. Je hoort ze aan de rand van de parkeerplaats van Lentevreugd, in het riet. Ook de kwaliteitsimpuls die Staatsbosbeheer afgelopen jaar in het gebied heeft gedaan, lijkt zijn vruchten af te werpen. Door de afgravingen is er meer natte (duin)natuur ontstaan en daar profiteren kievit, kleine plevier, meerkoet, tafeleend, dodaars en grauwe gans van. Misschien gaat het porseleinhoen er broeden, hij is in ieder geval gehoord.

 • rietzanger
  rietzanger

Bloemenwandeling op 16 juni

In juni is er een bonte diversiteit aan bloemen te zien in Lentevreugd. Wandel op vrijdagavond 16 juni mee en krijg een kleurig beeld van dit mooie natuurgebied. Bij deze wandeling wijst de natuurgids van IVN u op de verschillende planten die er groeien en bloeien – wie weet ook orchideeën! – en wordt de samenhang tussen de planten en de ondergrond uitgelegd. Waarom zie je sommige planten nu juist wel of niet op bepaalde plekken? Wilt u mee, meld u dan aan via mail: lauravanduijn@gmail.com
Datum en tijd: 16 juni 2023, 19.00 – 21.00 uur
Adres: Verzamelen op het parkeerterrein van Lentevreugd in Wassenaar, ingang bij de rotonde Katwijkseweg-Kokshornlaan.
Meer informatie over de excursie op de website van IVN Leiden