Zienswijze over Voorontwerpprogrogramma Groene Zone

De Stichting Leeuwerikfonds heeft vorige week bij de gemeente Wassenaar een zienswijze ingediend over het Voorontwerpprogramma Groene Zone. Met het programma wordt een aantal conserverende en ontwikkelende doelen nagestreefd aan de noordzijde van de gemeente Wassenaar. De stichting onderschrijft in de zienswijze het belang van het versterken van de natuur en het vergroten van de biodiversiteit in de Groene Zone. Vanuit haar stichtingsdoelen vraagt de stichting specifiek aandacht voor de veldleeuwerik. Bekend is dat voormalig vliegveld Valkenburg van regionale betekenis is voor veldleeuwerik en graspieper. De stichting ziet mogelijkheden voor het creëren van gunstige omstandigheden voor deze vogelsoorten in het geplande weidevogelgebied. Met het aanleggen van een bloemrijke rand langs de weide en akkers, en het realiseren van wintervoedselveldjes kan de veldleeuwerik voor de Groene Zone worden behouden en hopelijk ook terugkeren in het naastgelegen Lentevreugd.

Veldleeuwerik, foto René van Rossum
Veldleeuwerik, foto René van Rossum

Wilt u zelf ook een zienswijze indienen?
Dat kan nog tot en met 12 april. U kunt uw inspraakreactie indienen bij B&W, Postbus 499, 2240 AL Wassenaar, e-mail: gemeente@wassenaar.nl, of via het contactformulier. De stukken zijn online in te zien en op het Gemeentekantoor Wassenaar, Johan de Wittstraat 45.

Geslaagde vogelexcursie op 2 maart

Het was een zeer zonnige lente-ochtend met een fris windje op Lentevreugd afgelopen zaterdag 2 maart 2024. Speciaal voor leden van de Haagse Vogelbescherming was er op die dag een excursie onder leiding van IVN natuurgids Hugo Woudenberg. Achttien vogelaars wandelden mee. Hugo vertelde ze over hoe het voormalige bollengebied in 10 jaar tijd is getransformeerd tot kwelgrasland met rellen, sloten en poelen. Ook vertelde hij hen over de pogingen van de Stichting Leeuwerikfonds om de veldleeuwerik als broedvogel terug te brengen op Lentevreugd. De groep zag veel vogels, waaronder: graspieper, buizerd, torenvalk, putter, kneu, zanglijster, kievit, blauwe reiger, zilverreiger en heel eventjes een goudvink. Behalve vogels zagen ze ook reeën, hazen, Konikpaarden en Schotse Hooglanders. Kortom: een geslaagde excursie.

Invloed uitoefenen op de inrichting van de Groene Zone

Tussen de bebouwing van Wassenaar en Katwijk ligt de Groene Zone. Dit gebied is het voorportaal en onderdeel van het Nationaal Park Hollandse Duinen. Tot en met 12 april ligt het Voorontwerpprogramma Groene Zone ter inzage voor inspraak. Met het programma wordt een aantal conserverende en ontwikkelende doelen nagestreefd aan de noordzijde van de gemeente, zoals het versterken van de natuur, vergroten van de biodiversiteit en beschermen van de duinen.

Wethouder Koetsier van Ruimte, Duurzaamheid en Mobiliteit, verwacht dat de Groene Zone gaat bijdragen aan een mooier, beter en groener Wassenaar. Koetsier: “Dat zien we graag: Wassenaarders die dichtbij huis kunnen genieten van een mooie wandel- of fietstocht langs de natuur. Genieten van de flora en fauna waarbij het boerenbedrijf een onderdeel vormt van het landschap. Natuur waar niet intensief gerecreëerd wordt maar extensief. Waar kleinschalige recreatie plaatsvindt en het goed toeven is voor jong en oud. Door met iedereen te praten, ieders belangen op tafel te krijgen en te ontdekken waar ruimte is voor innovaties krijg je nieuwe inzichten waar je als wethouder weer verder mee kunt.” 

Inspraakreactie indienen
Tot en met 12 april 2024 kunt u een inspraakreactie indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 499, 2240 AL Wassenaar, e-mail: gemeente@wassenaar.nl, of via het contactformulier. De stukken zijn online in te zien en op het Gemeentekantoor Wassenaar, Johan de Wittstraat 45. Na afloop van de inzagetermijn worden de reacties verwerkt in een reactienota en besproken met de gemeenteraad. Dit kan leiden tot aanpassing van het voorontwerp.

Informatiebijeenkomst
Op 20 maart 2024 is er voor inwoners, bedrijven en belanghebbenden een informatiebijeenkomst over het ontwerpprogramma. Behalve een toelichting op de planontwikkeling is er gelegenheid om vragen te stellen. De bijeenkomst is van 19.00 tot 21.30 uur in Theater De Warenar, Kerkstraat 75, Wassenaar. Indien u aanwezig wilt zijn, dient u een e-mail te sturen naar groenezone@wassenaar.nl.

Opvallend veel barmsijzen te zien

Tijdens de 21e editie van de Nationale Tuinvogeltelling die in het laaste weekend van januari plaatsvond, bleek dat er opvallend veel barmsijzen in Nederland zijn. Zowel aan de kust als in het midden van het land zijn ze met tientallen tegelijk te zien. Mogelijk worden ze door een gebrek aan zaden in Scandinavië en Rusland deze kant opgedreven. Barmsijzen trekken vaak op met sijzen en putters. Ze komen op de zaden van de zwarte els af. Ook in Lentevreugd zijn ze samen met sijzen en putters gespot in de elzenbosjes. Daar doen ze zich te goed aan de zaden in de elzenproppen aan de bomen of aan de rijpe zaden die op de grond zijn gevallen.

 • sijzen in els
  sijzen in els

Lentevreugd geschikt als bedrijfsuitje

Op 25 januari 2024 was het bewolkt maar droog en er stond weinig wind. Een prima dag voor de zeven medewerkers van het bedrijf Certara die in Lentevreugd mee kwamen helpen met de beheerwerkzaamheden. Op het Leeuwerikveld – waar broedgelegenheid wordt gecreëerd voor de veldleeuwerik – hebben zij maaisel afgevoerd en braamopslag verwijderd. Daarnaast kregen zij uitleg over het beheer, de biodiversiteit en geschiedenis van Lentevreugd. Het was niet alleen leuk om te doen, maar ook heel nuttig. Unaniem concludeerden zij: goed om met elkaar iets gedaan te hebben voor de veldleeuwerik.

Winterkou

Na de vele regen in november en december is het nu met de lichte vorst en zon prachtig winterweer. Ideaal om een mooie wandeling in Lentevreugd te maken. De Schotse Hooglanders en Konikpaarden zijn goed bestand tegen de kou. Een kalf uit de kudde is zelfs benieuwd of hij de bevroren rel op kan lopen. De vogels maken er het beste van en proberen hun kostje bij elkaar te scharrelen.

 • bevroren rel
  bevroren rel

Hij is er weer, de koereiger

Als je nu in Lentevreugd wandelt en een grote witte vogel ziet, denk je al gauw aan een grote of kleine zilverreiger. Maar onlangs werd er een andere witte reiger gespot, namelijk een koereiger. Het is een kleine en gedrongen reiger met korte gele snavel en in de winter donkere poten. Te onderscheiden van kleine zilverreiger door korte gele snavel, en van grote zilverreiger door grootte en kortere poten en snavel. Koereigers zijn vaak te vinden in de buurt van koeien, omdat deze veel vliegen aantrekken. Daar zijn koereigers dol op. Vandaar de naam koereiger. Niet zo gek dus dat de koereiger die onlangs in Lentevreugd is gezien tussen de grote grazers loopt. Tijdens werkzaamheden die recentelijk plaatsvonden in Lentevreugd, was een aantal koereigers snel ter plekke om wat beschikbaar gekomen insecten op te pikken uit de afgeschraapte grond. Deze grond wordt overigens gebruikt om de noordelijke randsloot te dempen. In 2016 is er ook eens een koereiger gezien in Lentevreugd.

 • opzij, opzij, opzij
  opzij, opzij, opzij

In deze tijd van het jaar…

…trekken ganzen van het noorden (poolgebied) naar Nederland. Je ziet – en hoort – soms grote groepen ganzen in v-formatie overkomen. Door dicht bij elkaar te vliegen profiteren ze van de opstijgende wervelingen van de voorganger. Dat bespaart ze heel veel energie. De ganzen wisselen geregeld van positie, zodat de krachtsinspanningen over de groep worden verdeeld. In Lentevreugd kun je ’s ochtends op de onder water gelopen delen grote groepen grauwe ganzen vinden. Ze zoeken er voedsel en rusten er. Meestal worden ze vergezeld door Canadese ganzen en nijlganzen. In de herfst een bekend schouwspel. En dit jaar zijn er ook kolganzen met de grauwe ganzen meegekomen. Misschien omdat het de laatste tijd veel heeft geregend en er daardoor grotere plassen zijn ontstaan. Op 7 november was er nog iets bijzonders te zien: een grote zaagbek. Die zie je niet vaak in Lentevreugd, maar blijkbaar was deze eend er in z’n element.

 • Kolganzen
  Kolganzen

Parasolzwam

rafelige parasolzwam

een grote bloem
verbeeldt de nieuwe herfst
en vormt zijn eigen kring
in regen, mist en westerstorm
met eigenwijze schoonheid

©Henry van Sanderburg, november 2023

Leerlingen Amerikaanse school actief in Lentevreugd

Traditiegetrouw kwamen de leerlingen van de Amerikaanse school in Wassenaar aan het begin van het nieuwe schooljaar naar Lentevreugd om mee te helpen met het beheer. Nadat Hugo Woudenberg had uitgelegd wat er gedaan moest worden, gingen de kinderen aan de slag. Ze harkten maaisel op wiersen, dat na hun vertrek door een machine is opgerold tot een hooibaal. Ook verwijderden ze opschot van braam. Het doel van de werkzaamheden is om de biodiversiteit te bevorderen en Lentevreugd geschikt te maken als broedplek voor de veldleeuwerik. De leerlingen hebben hard gewerkt. Heel erg bedankt voor jullie hulp en graag tot volgend jaar.

 • Leerlingen aan de slag
  Leerlingen aan de slag