Vlinders

In Lentevreugd is in 2013 met behulp van de Vlinderstichting een Vlinderroute uitgezet. Deze is opgenomen in de Natura 2000-nota onder paragraaf “Verspreidingsonderzoek dier- en plantensoorten”. Van april tot oktober wordt de route volgens een bepaald protocol (onder goede weersomstandigheden en in een langzaam tempo) gelopen en de vlinders geïnventariseerd.

In 2018 zijn de dagvlinders geïnventariseerd en vergeleken met 2013. Onderstaand is te lezen of er sprake is van een toe- of afname. De aangegeven gemiddelden, toe- en afnames zijn een indicaties. Aantal dagvlinders in 2018 op de Vlinderroute in Lentevreugd ten opzichte van 2013 (indicatief).

1 argusvlinder 19 enig herstel ?
2 atalanta 14 laagste aantal in 5 jaar
3 bont zandoogje 164 gemiddeld
4 boomblauwtje  1 op de route
nauwelijks waargenomen
5 bruin blauwtje 97 gemiddeld
6 bruin zandoogje 946 toename
7 citroenvlinder 7 gemiddeld
8 dagpauwoog 8 laagste aantal in 5 jaar
9 distelvlinder 10 gemiddeld
10 eikenpage 12 boven gemiddeld
11 gehakkelde aurelia 24 gemiddeld
12 groot dikkopje 33 lichte stijging
13 groot koolwitje 57 boven gemiddeld
14 heivlinder 5 gemiddeld
15 hooibeestje 208 iets onder gemiddelde
16 icarusblauwtje  448 gemiddeld
17 keizersmantel   1 in 2017 voor het eerst gezien
18 klein geaderd witje 190 gemiddeld
19 klein koolwitje  76 boven gemiddeld
20 kleine parelmoer
vlinder
12 boven gemiddeld
21 kleine vos 1 in 2013: 216 vlinders!
22 kleine vuurvlinder 55 gemiddeld
23 koevinkje 207 toename
24 landkaartje 85 toename
25 oranje luzernevlinder geen verschilt per jaar
26 oranje zandoogje 63 toename
27 zwartspriet dikkopje     8 afname

oranje zandoogje
oranje zandoogje