Verantwoording stichting

Beleidsplan 2020, activiteiten 2019 en financiële verantwoording 2019

Beleidsplan 2020
De Stichting Leeuwerikfonds levert een bijdrage aan de beheerwerkzaamheden in terreinen waar Afdeling IVN Leiden actief is, in het bijzonder in Lentevreugd in Wassenaar. Daar zijn de werkzaamheden gericht op het bevorderen van broedgelegenheid voor de veldleeuwerik. In samenspraak met terreinbeheerder Staatsbosbeheer, zal het Leeuwerikveld in 2020 worden gemaaid en het maaisel worden afgevoerd. Hetzelfde geldt voor de Vlinderroute en het parkeerterrein. Vrijwilligers van IVN en SBB zullen excursies houden, en planten en dieren inventariseren.

Verslag uitgeoefende activiteiten 2019
In 2019 hebben vrijwilligers het Leeuwerikveld, de Vlinderroute en het parkeerterrein gemaaid en is het maaisel afgevoerd. Daarnaast hebben de vrijwilligers planten geïnventariseerd en zijn er 8 excursies georganiseerd, waaronder een aantal excursies tijdens Fête de la Nature op 26 mei 2019.

Financiële verantwoording 2019
In 2019 had de Stichting Leeuwerikfonds inkomsten uit donaties en uitgaven voor beheer, onderhoud en administratie. De stichting start 2020 met een positief saldo van € 2.386,-. Alle donateurs: veel dank.