Verantwoording stichting

Beleidsplan 2018, activiteiten 2017 en financiële verantwoording 2017

Beleidsplan 2018
De Stichting Leeuwerikfonds levert een bijdrage aan de beheerwerkzaamheden in terreinen waar Afdeling IVN Leiden actief is, in het bijzonder in Lentevreugd in Wassenaar. Daar zijn de werkzaamheden gericht op het bevorderen van broedgelegenheid voor de veldleeuwerik. In 2018 zullen het Leeuwerikveld, de Vlinderroute en het parkeerterrein worden gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd. Vrijwilligers van IVN en SBB zullen excursies houden. In het kader van het 5000 soorten jaar zullen zij ook planten en dieren inventariseren.

Verslag uitgeoefende activiteiten 2017
In 2017 hebben vrijwilligers het Leeuwerikveld, de Vlinderroute en het parkeerterrein gemaaid en is het maaisel afgevoerd. Daarbij kregen zij eind december hulp van leerlingen van de Amerikaanse school in Wassenaar. Daarnaast hebben de vrijwilligers planten geïnventariseerd en zij er 11 excursies georganiseerd.

Financiële verantwoording 2017
In 2017 had de Stichting Leeuwerikfonds € 214,- aan inkomsten, merendeels in de vorm van donaties. Uitgaven voor beheer, onderhoud en administratie bedroegen in 2017  € 461,-.  Daarmee start de stichting 2018 met een saldo van € 2.537,-.  Alle donateurs: heel veel dank.