Verantwoording stichting

Beleidsplan 2023, activiteiten 2022 en financiële verantwoording 2022

Beleidsplan 2023
De Stichting Leeuwerikfonds levert een bijdrage aan de beheerwerkzaamheden in terreinen waar Afdeling IVN Leiden actief is, in het bijzonder in Lentevreugd in Wassenaar. Daar zijn de werkzaamheden gericht op het bevorderen van broedgelegenheid voor de veldleeuwerik. In samenspraak met terreinbeheerder Staatsbosbeheer, zal het Leeuwerikveld buiten het broedseizoen (einde zomer 2021-winter 2022) worden gemaaid en het maaisel worden afgevoerd. Hetzelfde geldt voor de Vlinderroute en het parkeerterrein. Vrijwilligers van IVN en SBB zullen excursies houden. Ook zullen er planten en dieren worden geïnventariseerd om de ontwikkeling daarvan te monitoren.

Verslag uitgeoefende activiteiten 2022
In 2022 hebben vrijwilligers in Lentevreugd het Leeuwerikveld en de Vlinderroute gemaaid en is het maaisel afgevoerd.  Ook is er veel braam- en duindoornopschot verwijderd. Op het parkeerterrein is herhaaldelijk zwerfaval opgeruimd. Daarnaast hebben de vrijwilligers planten geïnventariseerd. In 2022 is er 1 excursie georganiseerd en zijn de leerlingen van de Amerikaanse School in Wassenaar vier dagen begeleid bij de beheerwerkzaamheden die zij uitvoerden als onderdeel van hun educatieve programma over biodiversiteit.
Vanwege de werkzaamheden die Staatsbosbeheer en Dunea in 2022 in het gebied uitvoerden (kwaliteitsimpuls en vervangen transportleiding) waren de vrijwilligers in Lentevreugd sneller klaar met het beheer dan andere jaren. Daarom hebben zij voor Staatsbosbeheer extra hand- en spandiensten verricht in Berkheide en Ganzenhoek.

Financiële verantwoording 2022
In 2022 had de Stichting Leeuwerikfonds inkomsten uit giften en donaties, en uitgaven voor beheer, onderhoud, administratie en communicatie. De stichting start 2023 met een positief saldo van € 2.530,-. Alle donateurs: veel dank.