Verantwoording stichting

Beleidsplan 2022, activiteiten 2021 en financiële verantwoording 2021

Beleidsplan 2022
De Stichting Leeuwerikfonds levert een bijdrage aan de beheerwerkzaamheden in terreinen waar Afdeling IVN Leiden actief is, in het bijzonder in Lentevreugd in Wassenaar. Daar zijn de werkzaamheden gericht op het bevorderen van broedgelegenheid voor de veldleeuwerik. In samenspraak met terreinbeheerder Staatsbosbeheer, zal het Leeuwerikveld buiten het broedseizoen (einde zomer 2021-winter 2022) worden gemaaid en het maaisel worden afgevoerd. Hetzelfde geldt voor de Vlinderroute en het parkeerterrein. Vrijwilligers van IVN en SBB zullen excursies houden. Ook zullen er planten en dieren worden geïnventariseerd om de ontwikkeling daarvan te monitoren.

Verslag uitgeoefende activiteiten 2021
In 2021 hebben vrijwilligers het Leeuwerikveld en de Vlinderroute gemaaid en is het maaisel afgevoerd.  Ook is er veel braam- en duindoornopschot verwijderd. Op het parkeerterrein is herhaaldelijk zwerfaval opgeruimd. Leerlingen van de Amerikaanse School in Wassenaar hebben vier dagen geholpen met de beheerwerkzaamheden, als onderdeel van hun educatieve programma over biodiversiteit. Daarnaast hebben de vrijwilligers planten geïnventariseerd en zijn er 2 excursies georganiseerd. De meeste excursies die gepland stonden konden vanwege de coronamaatregelen niet doorgaan.

Financiële verantwoording 2021
In 2021 had de Stichting Leeuwerikfonds inkomsten uit giften en donaties, en uitgaven voor beheer, onderhoud, administratie en communicatie. De stichting start 2022 met een positief saldo van € 2.065,-. Alle donateurs: veel dank.