Verantwoording stichting

Beleidsplan 2019, activiteiten 2018 en financiële verantwoording 2018

Beleidsplan 2019
De Stichting Leeuwerikfonds levert een bijdrage aan de beheerwerkzaamheden in terreinen waar Afdeling IVN Leiden actief is, in het bijzonder in Lentevreugd in Wassenaar. Daar zijn de werkzaamheden gericht op het bevorderen van broedgelegenheid voor de veldleeuwerik. In 2019 zullen het Leeuwerikveld, de Vlinderroute en het parkeerterrein worden gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd. Vrijwilligers van IVN en SBB zullen excursies houden, en planten en dieren inventariseren.

Verslag uitgeoefende activiteiten 2018
In 2018 hebben vrijwilligers het Leeuwerikveld, de Vlinderroute en het parkeerterrein gemaaid en is het maaisel afgevoerd. Daarnaast hebben de vrijwilligers planten geïnventariseerd en zijn er 9 excursies georganiseerd, waarvan een aantal in het teken stonden van het 5000 soorten jaar Nationaal Park Hollandse Duinen.

Financiële verantwoording 2018
In 2018 had de Stichting Leeuwerikfonds inkomsten uit donaties en uitgaven voor beheer, onderhoud en administratie. De stichting start 2019 met een saldo van € 2.386,-.  Alle donateurs: heel veel dank.