IJskristallen

Aan het begin van de week ontwaakten de dieren in Lentevreugd in een witte wereld. Er was geen sneeuw gevallen, maar alles wat bedekt met een laag rijp. Het leverde prachtige plaatjes op, zoals deze foto’s van Nicoline.

 • schotse hooglander
  schotse hooglander

Lentevreugd krijgt kwaliteitsimpuls (deel 6)

Eind vorig jaar en begin van dit jaar is Staatsbosbeheer druk bezig geweest om delen van Lentevreugd natter te maken; dit is onderdeel van de kwaliteitsimpuls. In verschillende blogs heeft u er op deze website over kunnen lezen. Onlangs zijn de werkzaamheden voortgezet en is het moerasgedeelte gemaaid of liever gezegd gechopperd. Een speciaal daarvoor geschikte machine verwijdert de vegetatie en een deel van de bovenste humuslaag. 

 • machine om te chopperen
  machine om te chopperen

Leerlingen Amerikaanse school steken de handen uit de mouwen

Begin september kwamen leerlingen van de Amerikaanse School in Wassenaar meehelpen met het beheer van Lentevreugd. Onder toeziend oog van de Konikpaarden en Schotse Hooglanders kregen de kinderen eerst uitleg van Hugo Woudenberg en andere meehelpende vrijwilligers. Daarna gingen de kinderen aan de slag met harken en kruiwagens. Het was heerlijk weer, dus het was het zeker geen straf om in de buitenlucht mee te mogen helpen aan zoiets belangrijks als het verzamelen van vers gemaaid gras op het Leeuwerikveld. Het doel van dit maaien, en harken en afvoeren van maaisel, is om de biodiversiteit te bevorderen en het veld zo geschikt mogelijk te maken als broedplek voor de veldleeuwerik. De kinderen van de Amerikaanse school hebben hard gewerkt en werden daarvoor vanuit de school beloond met heerlijke pizza’s. Heel erg bedankt voor jullie hulp en graag tot volgend jaar.

 • Leerlingen Amerikaanse school met begeleider Hugo Woudenberg
  Leerlingen Amerikaanse school met begeleider Hugo Woudenberg

Paddenstoelentijd

Het is volop herfst en dat betekent: paddenstoelen-tijd! Hoewel ze het hele jaar te zien zijn, komen ze het meest voor in de herfst. Vanaf oktober schieten ze uit de grond omhoog. De combinatie van nog warme en vochtige grond zorgt voor ideale groeiomstandigheden. Zeker na een regenbui zuigen ze zich vol met vocht. Paddenstoelen zijn de vruchtlichamen van schimmels. Wat we boven de grond zien is dus maar een deel van de paddenstoel. Wie nu in Lentevreugd wandelt komt vooral de parasolzwam tegen. In groepjes bij elkaar tussen het gras; zijn geliefde habitat.

Prachtige dag voor een natuurfeestje

Zaterdag 4 september was het een heerlijke zonnige dag. Perfect voor Fête de la Nature dat in Lentevreugd werd georganiseerd. Deelnemers – van jong tot oud – wandelden in twee groepen het gebied in om van de natuurgidsen te horen wat Lentevreugd zo bijzonder maakt. Na afloop van de excursie was er een hapje en een drankje, onder andere gedoneerd door Ekoplaza Wassenaar. Een speciaal voor deze gelegenheid samengesteld orkestje speelde muziek, waar af en toe ook op gedanst werd. Een aantal kinderen lieten zich schminken en zagen er prachtig uit. Het was een geslaagd feestje.

 • Luisteren naar de muziek
  Luisteren naar de muziek

Parnassia, mooi in eenvoud

parnassia
parnassia

Deze maand bloeit het nog: parnassia. Dit prachtige plantje kwam oorspronkelijk veel voor in Nederland, maar is onder meer door ontwatering in rap tempo achteruit gegaan. Parnassia gedijt namelijk op een schrale, kalkrijke, natte bodem. Door het toepassen van verschraling is er in Lentevreugd een plek ontstaan waar parnassia is teruggekeerd. Vanaf het wandelpad is het niet te zien, maar wel als u meegaat met een wandelexcursie. Het kleine plantje dankt zijn naam aan de berg Parnassus op het Griekse eiland Phocis. Daar zou het bloemetje voor het eerst zijn gezien.

Hark, dans en bewonder op 4 september

In het weekend van 3, 4 en 5 september wordt in heel Nederland Fête de la Nature gevierd. Op zaterdag 4 september nodigen de stichting Leeuwerikfonds, IVN Regio Leiden en Staatsbosbeheer je uit om het feest mee te vieren in natuurgebied Lentevreugd. Iedereen is welkom, van jong tot oud. We gaan gras harken, bloemen bewonderen en dansen. Voel je vrij om mee te doen. Onder leiding van natuurgidsen van IVN wandel je naar het Leeuwerikveld waar gemaaid gras bij elkaar geharkt moet worden. Het is bedoeld om de veldleeuwerik in het voorjaar een geschikte broedplek te bieden. De gidsen vertellen daar meer over. Daarna bewonderen we de bloemen die nog in bloei staan en de insecten die het aantrekt. Als de grasharken zijn neergelegd is het tijd voor een hapje en een drankje en muziek. En daar mag op gedanst worden. Het natuurfeest is van 14:00 tot 17:00 uur, verzamelen bij de ingang Lentevreugd, Katwijkseweg 19A, 2242 PD Wassenaar. Er kunnen 30 deelnemers meedoen, dus meld je snel aan. Klik hier om je aan te melden.

Broedsucces kleine plevier

Na drie droge jaren waarbij de centrale plas in Lentevreugd in de vroege zomer droog viel, zorgt de regen dit jaar dat het waterpeil wordt aangevuld. Goed nieuws voor de vogels die in de plas foerageren, zoals de tureluur en kleine plevier. Door de afgravingen van de afgelopen tijd (zie blogs over kwaliteitsimpuls) zijn schaars begroeide bodems met natte plekken ontstaan en die zijn ideaal voor kleine pleviertjes. Vermoedelijk drie paartjes broeden dit jaar in Lentevreugd. Het paar dat als broedplaats de overkant van de centrale plas heeft uitgekozen, verkeert in gezelschap van een stelletje tureluurs en een kievit. Samen maken ze aan de wandelaars in het gebied duidelijk dat het broedseizoen is.

 • kleine plevier en tureluur
  kleine plevier en tureluur

Tipje oranje

Afgelopen vrijdag 11 juni startte het EK voetbal en vandaag speelt het Nederlands elftal, maar van oranjekoorts lijkt nog weinig sprake te zijn. In Lentevreugd is het oranjegevoel al voorbij. De vliegtijd van het oranjetipje zit er voor dit jaar weer op. Sinds drie jaar wordt de vlinder waargenomen in Lentevreugd; steeds mannetjes op zoek naar vrouwtjes. Vanaf 2017 worden er op de website Waarneming.nl waarnemingen van oranjetipjes doorgegeven in het naastgelegen Panbos. Ook dat betreft steeds mannetjes. Er bestond slechts één waarneming van een paring waarop dus een vrouwtje te zien was. Dit jaar is een foto genomen van een vrouwtje in het Panbos. Er is daar sprake van een kleine populatie, wellicht omdat de waardplant look-zonder-look er in groten getale te vinden is. In Lentevreugd staat een andere waardplant, namelijk pinksterbloem. Wie weet wordt er volgend jaar een foto gemaakt van een vrouwtje oranjetipje op een pinksterbloem in Lentevreugd.

 • oranjetipje mannetje
  oranjetipje mannetje