Vogelkijkplatform biedt prachtig uitzicht

Onlangs is de kwaliteitsimpuls in Lentevreugd afgerond met het plaatsen van een vogelkijkplatform aan het eind van het verharde pad. Vanaf een iets hoger gelegen punt is er nu prachtig uitzicht over de waterplas en het gebied. Het platform is klaar en in gebruik genomen. Speciaal hiervoor schreef Henry van Sanderburg een vier vogeltanka’s. Een tanka is een Japans gedicht van 31 lettergrepen, dat doorgaans een natuurimpressie weergeeft.

WINTER
Grauw riet gebaad in
winterrust – de waterral
gilt zijn roep in nevel-kou
Een roerdomp houdt zich stil
waar de kiekendief jaagt

LENTE
Het riet kleurt zich met
vogelkoren; een rietgors roept
de lente. Graspieper
stijgt en daalt en reikt zijn
zonnegroet aan blauwborst

ZOMER
Nu jubelt hoog een leeuwerik –
riet toont rijkdom
goud van kleur; misschien
een zigzagvlucht van
watersnip die zomerzon omarmt

HERFST
Altoos het magisch
licht dat rust in ’t stille riet;
ver weg staan paarden
De vogeltrek bevolkt een
grauwe lucht – de zon staat laag

© 2021 Henry van Sanderburg

 • vogelkijkpunt in gebruik
  vogelkijkpunt in gebruik

Stilte na de storm

Op vrijdag 18 februari raasde storm Eunice over het land en zorgde voor veel overlast en schade. Net als op veel plekken in het land vielen er in Wassenaar bomen om. Ook in Lentevreugd was er stormschade. De dieren zochten tijdens de storm een veilig heenkomen en namen daarna de schade op.

 • omgevallen boom
  omgevallen boom

Velduil en kraaien

Eind december 2021 had het tv-programma Vroege Vogels een uitzending over twee vogelsoorten die schaars zijn geworden in Nederland: de velduil en blauwe kiekendief. Het gaat al jaren niet goed met deze prachtige roofvogels. Hun aantallen lopen sterk terug. In het programma gaan de makers op zoek naar de oorzaak.

Dus als je zo maar in Lentevreugd aan het wandelen bent en je ziet een velduil opstijgen, dan maakt je hart een sprongetje. Al helemaal als die velduil ook nog eens achtervolgd wordt door een groepje kraaien die niets van de indringer moet hebben. Het overkwam Hugo Woudenberg en hij maakte bijgaande foto’s.

 • velduil en kraaien
  velduil en kraaien

Kijkscherm geplaatst

Afgelopen week is er in Lentevreugd een vogelkijkscherm geplaatst. Het op hoogte geplaatste platform biedt uitzicht over een plas en rietland. De beplanting om het scherm heen ontbreekt nog. Dit wordt binnenkort aangebracht.

 • kijkscherm
  kijkscherm

Extra voer voor de grote grazers

Nu de winter vordert en de grote grazers in Lentevreugd meer moeite moeten doen om eten te vinden, is de beheerder begonnen met bijvoeren. In de tijdelijke kraal zijn voederbakken geplaatst. Door voer in bakken aan te bieden wordt vertrapping van het voer en verspilling tegen gegaan. De dieren maken er dankbaar gebruik van. Het helpt vooral de iets zwakkere dieren de winter door. Daarnaast raken de grazers vertrouwd met de kraal en is het makkelijker om de dieren te controleren en zo nodig af te zonderen van de kudde.

Grazers bij de voederbakken
Grazers bij de voederbakken
Grazers in de kraal
Grazers in de kraal

IJskristallen

Aan het begin van de week ontwaakten de dieren in Lentevreugd in een witte wereld. Er was geen sneeuw gevallen, maar alles wat bedekt met een laag rijp. Het leverde prachtige plaatjes op, zoals deze foto’s van Nicoline.

 • schotse hooglander
  schotse hooglander

Lentevreugd krijgt kwaliteitsimpuls (deel 6)

Eind vorig jaar en begin van dit jaar is Staatsbosbeheer druk bezig geweest om delen van Lentevreugd natter te maken; dit is onderdeel van de kwaliteitsimpuls. In verschillende blogs heeft u er op deze website over kunnen lezen. Onlangs zijn de werkzaamheden voortgezet en is het moerasgedeelte gemaaid of liever gezegd gechopperd. Een speciaal daarvoor geschikte machine verwijdert de vegetatie en een deel van de bovenste humuslaag. 

 • machine om te chopperen
  machine om te chopperen

Leerlingen Amerikaanse school steken de handen uit de mouwen

Begin september kwamen leerlingen van de Amerikaanse School in Wassenaar meehelpen met het beheer van Lentevreugd. Onder toeziend oog van de Konikpaarden en Schotse Hooglanders kregen de kinderen eerst uitleg van Hugo Woudenberg en andere meehelpende vrijwilligers. Daarna gingen de kinderen aan de slag met harken en kruiwagens. Het was heerlijk weer, dus het was het zeker geen straf om in de buitenlucht mee te mogen helpen aan zoiets belangrijks als het verzamelen van vers gemaaid gras op het Leeuwerikveld. Het doel van dit maaien, en harken en afvoeren van maaisel, is om de biodiversiteit te bevorderen en het veld zo geschikt mogelijk te maken als broedplek voor de veldleeuwerik. De kinderen van de Amerikaanse school hebben hard gewerkt en werden daarvoor vanuit de school beloond met heerlijke pizza’s. Heel erg bedankt voor jullie hulp en graag tot volgend jaar.

 • Leerlingen Amerikaanse school met begeleider Hugo Woudenberg
  Leerlingen Amerikaanse school met begeleider Hugo Woudenberg

Paddenstoelentijd

Het is volop herfst en dat betekent: paddenstoelen-tijd! Hoewel ze het hele jaar te zien zijn, komen ze het meest voor in de herfst. Vanaf oktober schieten ze uit de grond omhoog. De combinatie van nog warme en vochtige grond zorgt voor ideale groeiomstandigheden. Zeker na een regenbui zuigen ze zich vol met vocht. Paddenstoelen zijn de vruchtlichamen van schimmels. Wat we boven de grond zien is dus maar een deel van de paddenstoel. Wie nu in Lentevreugd wandelt komt vooral de parasolzwam tegen. In groepjes bij elkaar tussen het gras; zijn geliefde habitat.