Invasie van distelvlinders en oranje luzernevlinders in Lentevreugd

De distelvlinder heeft soms een ‘invasiejaar’; er zijn er dan uitzonderlijk veel. 2009 was zo’n jaar. Toen telde waarnemer Bas v.d. Burg op zijn ronde in Lentevreugd 143 distelvlinders. Ook 2019 is een invasiejaar. In juni kwamen er vele honderdduizenden distelvinders uit Afrika naar Nederland. Deze hebben zich voortgeplant waardoor er opnieuw veel distelvlinders vliegen. Ze zitten vooral op de bloemen van koninginnenkruid. Ook van de oranje  luzernevlinder zijn meer vlinders dan in andere jaren. Van deze trekvlinder uit Zuid–Europa zie je vaak niet meer dan een voorbij schietende gele vlek.

distelvlinder op koninginnekruid
oranje luzernevlinder op crocosmia

In 2013 waren er ook veel luzernevlinders in Lentevreugd. Ze werden vooral gezien op de vuurrode bloemen van crocosmia. In de tijd dat Lentevreugd een bollengebied was, werd dit knolgewas er gekweekt. Sommige knollen hebben zich in het noordelijke deel van het natuurgebied weten te handhaven. En nog steeds heeft de oranje luzernevlinder voorkeur aan crocosmia.

Vogelexcursie in Lentevreugd op 17 augustus

Op zaterdag 17 augustus organiseert de Haagse Vogelbescherming een vogelexcursie in Lentevreugd. Michèl Gieskens is uw gids. Voor deze excursie moet u zich aanmelden op de website Haagse vogels. Deelnemers verzamelen om 8.30 uur op de parkeerplaats van station Mariahoeve, zijde Voorburg (Appelgaarde), en rijden dan gezamenlijk naar Lentevreugd.

Veulens maken het goed

Het gaat goed met de twee veulens die dit voorjaar in Lentevreugd zijn geboren. Eerst hielden de merries zich met hun veulens nog afzijdig van de grote kudde, maar nu hebben zij zich aangesloten en trekken ze samen door het gebied. Als het warm is zoeken de paarden verkoeling onder de bomen. In het gebied is een aantal bosjes waar ze lekker in de schaduw kunnen liggen.

Ecologisch bermbeheer gunstig voor bijen en vlinders

Deze zomer kleuren de bermen langs de Katwijkseweg bont: onder meer blauw van knoopkruid en geel van rolklaver. Doordat de provincie Zuid-Holland de bermen ecologisch beheerd wordt alleen de strook direct langs de weg gemaaid en kunnen kruiden in de rest van de berm tot wasdom komen. Bovendien kunnen de planten zaad zetten en zich uitbreiden. Een bloeiende berm is heel belangrijk voor bijen en vlinders, omdat ze er voedsel vinden. Aan de noordkant van Lentevreugd staan nu rietorchis en hondskruid in bloei.

Prof. David Kleijn van Wageningen Universiteit heeft een lijst gemaakt van planten die favoriet zijn bij wilde bijen. In Lentevreugd zijn veel van die planten te vinden: gewone rolklaver, rode klaver, slangenkruid, klein streepzaad, akkerdistel, scherpe boterbloem en braam. In het voorjaar zijn wilg, sleedoorn en paardenbloem een belangrijke voedselbron. Paardenbloemen zijn volop aanwezig in Lentevreugd, ondanks dat de grote grazers die ook graag eten.

slangenkruid
hondskruid

Veulen geboren

Half mei is er bij de Koninkpaarden in Lentevreugd een veulen geboren. In het voorjaar bleken er twee merries los van de groep door het gebied te trekken. Waarom de twee zich afzijdig hielden werd duidelijk toen op 12 mei het tweetal was uitgebreid met een veulen. Al gauw kwam de rest van de kudde  – die uit 12 merries bestaat – nieuwsgierig kijken. Lang duurde het niet, want het drietal werd zenuwachtig van alle aandacht en ging er vandoor. Sindsdien trekt het drietal los van de andere groep door het gebied. Mogelijk is de andere merrie ook drachtig en volgt er binnenkort nog een geboorte.

twee merries met veulen

Bijna 10 jaar grazen er Konikpaarden en Schotse Hooglanders in Lentevreugd. Zijn houden het natuurgebied open, wat goed is voor de biodiversiteit. Daarnaast is het natuurlijk een mooi gezicht, die grote grazers. Ze zijn gewend aan wandelaars, maar houd wel afstand, zeker als er veulens en kalfjes zijn.

Vier de lente in Lentevreugd op 26 mei

Wandel mee met natuurgidsen op zondagmiddag 26 mei en ervaar de lente in Lentevreugd. Er start een wandeling om 14.00 en om 15.30 uur. Tussendoor staan er hapjes en drankjes klaar, alles feestelijk begeleid door muziek met een internationaal karakter.  De excursie duurt ongeveer twee uur en kost 10 euro voor volwassenen en 7,50 voor kinderen. Meld je aan op de website van Staatsbosbeheer.

Fête de la Nature in Lentevreugd is een samenwerking tussen Staatsbosbeheer, IVN Leiden en Stichting Leeuwerikfonds.

Wandelexcursie voor vroege vogels, 11 mei om 07.00 uur

In de Nationale Vogelweek organiseren IVN Leiden en Vogelbescherming Nederland een vroege ochtendwandeling in Lentevreugd. Met een gids wandelt u door het natuurgebied op zoek naar vogels van rietvelden en binnenduin. Mogelijke vogelsoorten die u kunt tegenkomen (horen of zien) zijn o.a. de waterral, kneu, graspieper, rietzanger, rietgors, roodborsttapuit en sprinkhaanzanger. De wandeling zal zo’n 2 uur duren en is geschikt voor zowel beginnende als gevorderde vogelaars.

kneu in de duindoorn

Zaterdag 11 mei, 07.00 uur

Startpunt van de excursie is de ingang/het parkeerterrein van Lentevreugd, naast bollenbedrijf Overdevest, Katwijkseweg 19a,
2242 PB Wassenaar.

Het is aan te raden stevige waterdichte schoenen te dragen, warme kleding en vooral een verrekijker mee te nemen!
Aan de excursie zijn geen kosten verbonden.