Vogelvriendelijke golfbaan

witte kwikstaart

De golfclub van De Kieviten is een heleboel nestkasten rijker. Tijdens de jaarlijkse Kieviten Golfweek afgelopen september kregen de winnaars van verschillende wedstrijden een nestkastje cadeau met de bedoeling de vogels rondom de golfbaan een handje te helpen. Natuurgids Hugo Woudenberg, vrijwilliger bij IVN en actief op Lentevreugd, adviseerde wat de beste plek is om de nestkasten op te hangen. Sommige nestkasten werden voorzien van een metalen plaatje rond de invliegopening, zodat de spechten het gat niet open kunnen hakken. In de winter zullen er vogels in de kastjes slapen en in het voorjaar gaan ze er hopelijk in broeden. Met het juiste beheer kunnen de vogels er genoeg eten vinden.

Lentevreugd krijgt kwaliteitsimpuls (deel 2)

Vorige week is Staatsbosbeheer begonnen met het verwijderen van vegetatie op plekken waar gegraven gaat worden, met als doel de bodem natter te maken. Aan het eind van het dijkje zijn wilgenbosjes weggehaald. Vooraan bij ingang is de rel opgeschoond en zand afgegraven. Achter de kastanjebomen is de kwelplas opgeschoond.

 • afgraving bij ingang
  afgraving bij ingang

Lentevreugd krijgt kwaliteitsimpuls (deel 1)

Staatsbosbeheer geeft Lentevreugd een kwaliteitsimpuls. Tot en maart 2021 wordt er gewerkt in het natuurgebied. De oppervlakte van de vochtige duinvalleien wordt uitgebreid en er komt een vogelobservatieplatform dat uitzicht biedt over het moeras. Ook is het gebied straks toegankelijk voor mindervaliden doordat een deel van het wandelpad wordt verhard met betonplaten. Tijdens de werkzaamheden blijft het gebied open voor bezoekers, maar wel via een alternatief pad. Het tijdelijke pad is aangegeven. Op deze website zullen we geregeld berichten plaatsen over de voortgang van de werkzaamheden.

Groen maakt gelukkig

In groene gebieden voelen mensen zich gelukkiger dan in bebouwde gebieden. En van de groene gebieden is men vooral gelukkig in de duinen, aan het strand en op de hei. Dat blijkt uit een groot burgeronderzoek dat Wageningen Environmental Research op verzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving uitvoerde.

Wie heeft zijn tanden in de parasolzwam gezet?

Er worden deze herfst veel parasolzwammen gezien, ook in Lentevreugd. Doordat het forse paddenstoelen zijn, vallen ze ook in de hoge begroeiing op. Soms staan er een paar bij elkaar en soms vormen ze kringen, de zogenaamde heksenkringen. Er bestaan meerdere soorten parasolzwammen, waarvan de grote parasolzwam eetbaar is, vooral de hoed. Wie zou zijn tanden in de parasolzwam hebben gezet die in Lentevreugd is gespot?

 • parasolzwam
  parasolzwam

Aan het eind van de regenboog…

…staat een pot met goud. Zo vertelt de legende. Bij de excursie in Lentevreugd afgelopen zondag 11 oktober – die met een regenboog begon – was de pot niet gevuld met goud. Wel beloofde het een excursie te worden met veel trekvogels, want de vogeltrek is goed op gang gekomen. Eerst enkele overvliegende houtduiven, even later zowel op de grond als in de duindoorns foeragerende kramsvogels. Bij het elzenbosje verderop in het natuurgebied staartmezen, roodborsttapuiten, graspiepers, jonge rietgorzen en vinken. Naast een buizerd en sperwer, zagen de excursie deelnemers ook een torenvalk biddend in de lucht speurend naar een lekker hapje. Ook kraaien waren op jacht. Een kraai had beet, maar de krijsende vogel wist te ontsnappen. De dag eindigde met een fraaie zonsondergang en in de lucht duizenden spreeuwen. 

 • regenboog
  regenboog

Herfst sonnet

wind en regen komen in het land
en ochtendmist doopt alles grijs
veel vogels zien hun verre reis
als noodzaak die hen overmant

de duinen kleuren – bont gebaar –
hun laatste bessen in het licht
vertrouwend op het nieuwe jaar –
kastanjes vallen als een gift

een vos zoekt speurend langs de sloot
– de kikkers weten van geen kwaad –
zijn jonge vacht kleurt rood

de mensen vieren eindejaar
en wachtend op de wintergaven
zoeken zij warmte bij elkaar

©Henry van Sanderburg, 2020

Amerikaanse school helpt met beheer in Lentevreugd

Als het broedseizoen voorbij is, gaan vrijwilligers van Staatsbosbeheer (SBB) in Lentevreugd weer aan de slag met beheerwerkzaamheden, onder meer op het zogenaamde Leeuwerikveld. Dit gedeelte van Lentevreugd wordt geschikt gemaakt voor de veldleeuwerik om er te broeden. Eerst wordt het veld gemaaid, daarna wordt het maaisel op wiersen geharkt en vervolgens naar een grote stapel gebracht. Uiteindelijk wordt al het maaisel afgevoerd, het gebied uit. Een flinke klus waar de vrijwilligers vele weken mee bezig zijn. Daarom is hulp van anderen welkom. Ook dit jaar kwamen leerlingen van de Amerikaanse school in Wassenaar een paar dagen helpen met het beheer. Naast het bij elkaar harken van maaisel, staken ze duindoornstruikjes uit en verwijderden ze poep van de grote grazers. Onder begeleiding van vrijwilligers van SBB en de docenten werd er door de leerlingen met veel enthousiasme gewerkt. Many thanks to the American school for their help! See you next year.

 • leerlingen Amerikaanse school verzamelen maaisel
  leerlingen Amerikaanse school verzamelen maaisel

Een zomer vol bloemen

Vorige maand was het 155 jaar geleden dat onderwijzer en natuurbeschermer Jac. P. Thijsse werd geboren. Wie kent niet zijn beroemde Verkade-albums waarin hij ons op gepassioneerde wijze vertelde over de flora en fauna in Nederland? In het album Zomer uit 1907 gaat hij uitvoerig in op de wilde bloemen in de duinen. Bloemen die wij nog steeds kunnen zien in Lentevreugd, dat door de droge zomers van de afgelopen jaren steeds meer op een duingebied gaat lijken.

Ter ere van Thijsse een paar beschrijvingen van planten uit de Verlade-albums; planten die ook in Lentevreugd weelderig bloeien en daarmee veel insecten aantrekken.

“Het jacobskruiskruid is een van de gewoonste duinplanten, met ruwe krullerige bladeren en vele kleine gele samengestelde bloempjes.”

“…de mooie blauwe bloemen van het slangenkruid, die als ze pas open gaan, meestal rood zijn, worden door ontelbare insecten bezocht.”

“…en als de zuring is uitgebloeid wordt het rood van de vruchten en stelen zo fel, dat de rode kneutjes, die er komen snoepen, er nauwelijks op afsteken.”

“Het duizendblad, dat zoveel op een schermbloem lijkt, behoort tot de familie van het madeliefje, de composieten. De bloemen zijn soms wit, maar dikwijls rozerood en enkele keren heel donker rood, wat bijzonder mooi is.”

“Op andere plaatsen blinkt niet het tintelend goud van de boterbloemen, maar het zachter geel van de ratelaar, een leeuwenbekachtige plant met bleekgroene bladeren. Weer een ander geel is ’t geel van de rolklaver. Het trekt in oranje en de ongeopende bloem is vaak rood gestreept.”

 • bloemrijk
  bloemrijk