Wandelexcursie lentebodes op 14 april

Op zondag 14 april kunt u met IVN natuurgids Hugo Woudenberg op stap in natuurgebied Lentevreugd in Wassenaar. Tijdens de wandeling van ongeveer twee uur proberen we de lente te ontdekken, maar vooral te genieten. De eerste bloemen bloeien al: speenkruid, klein hoefblad, hondsdraf, kleine veldkers en kievitsbloem. En ook de sleedoorns staan in bloei. Langs het pad en onder de duindoornstruiken zijn enkele bolgewassen te zien zoals narcis, blauwe druifjes en sneeuwroem; lentebodes uit het verleden toen Lentevreugd nog een bollengebied was. Zet uw zintuigen open, want er komen lenteklanken uit het riet en de struwelen. De eerste blauwborsten zijn teruggekeerd uit hun wintergebieden en zitten hoog in het riet te zingen. Net als de rietgors.

Ook een enkele veldleeuwerik is al gezien en gehoord. Bij het opvliegen zijn contact roepjes te horen. Misschien horen we tijdens de wandeling ook zijn jubelende zang. De graspieper zal zeker te zien en te horen zijn. Hij lijkt wel wat op een veldleeuwerik, maar verschilt er toch veel van. Graspiepers vind je op de grond, ze zullen niet zo hoog zingen als de leeuwerik. Bij de vogels hebben zich al vele paartjes gevormd. Een paartje knobbelzwanen is een nest aan het bouwen. Bij de Schotse Hooglanders zijn kalfjes geboren.
De wandeling is geschikt voor alle leeftijden. Aanmelding is niet nodig. De wandeling start om 10.00 uur op de parkeerplaats van Lentevreugd, vlakbij rotonde Katwijkseweg/Kokshoornlaan aan de N441.

Natuur 3 weken voor op schema

Door de hoge temperaturen ontwikkelen planten zich gemiddeld ruim drie weken eerder dan vijftig jaar geleden en zijn ze een week eerder dan het gemiddelde van de afgelopen jaren. Dat blijkt uit waarnemingen op Natuurkalender.nl. Ook in Lentevreugd zie, hoor en ruik je de lente. De tjiftjaffen zingen hun lied, padden trekken naar hun voortplantingswateren en citroenvlinders fladderen vrolijk rond. Midden in Lentevreugd staan de sleedoorns volop in bloei. Sleedoorns krijgen eerst bloesem en daarna pas blaadjes. Bij vlieren is het net andersom. Zoals bij de meeste bomen komen zij eerst in blad en gaan daarna bloeien. Vlieren krijgen prachtige roomwitte bloemschermen. De witte gloed van de sleedoornbloemen en het frisse groen van de boven de duindoorns uitstekende vlieren zijn niet te missen lentebodes.

Bloeiende sleedoorns tussen de vlieren en duindoornstruiken

Rode lijst dagvlinders gepubliceerd

Op 2 maart, tijdens de landelijke dag van de Vlinderstichting heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de nieuwe Rode Lijst Dagvlinders gepresenteerd. Op deze lijst staat welke vlinders bedreigd zijn of in die categorie zouden kunnen komen. De Vlinderstichting heeft het basisrapport hiervoor gemaakt.

In 2013 is er in samenwerking met de Vlinderstichting een Vlinderroute in Lentevreugd uitgezet. Op deze route worden de dagvlinders ieder jaar geïnventariseerd. In 2018 werden er 27 verschillende soorten geteld. De zandoogjes en de blauwtjes zijn het meest talrijk. In bijgaand overzicht kunt u lezen hoe de vlinderstand in Lentevreugd zich tussen 2013 en 2018 heeft ontwikkeld. Kijk op deze website op de pagina Beheerwerkzaamheden/Vlinders voor de lijst van waarnemingen.

heivlinder
heivlinder

Wandelexcursie op 17 februari

Op 17 februari organiseert IVN Leiden een wandelexcursie in Lentevreugd. De eerste dit jaar. Even stilstaan bij iets interessants en dan weer lekker verder lopen! Om 10.00 uur start de excursie vanaf het parkeerterrein.

wandelpad
wandelpad

IJsvogel en aalscholver willen vissen

In het najaar komt de ijsvogel naar Lentevreugd. De prachtig blauwe vogel houdt zich op bij de randsloot waar de rellen stroomafwaarts stromen. Daar zoekt hij zijn kostje bij elkaar; visjes. Maar als het vriest, wijkt de ijsvogel uit naar de sloten aan de Katwijkseweg, omdat daar nog open water is en hij vanaf een overhangende tak prooi kan lokaliseren. Niet alleen het ijsvogeltje is met vorst vaker langs de Katwijkseweg te vinden. Ook de aalscholver is gebonden aan het open water van de sloot, want ook hij eet vis.

aalscholver
aalscholver

ijsvogel
ijsvogel

Wilde zwanen

Vorige winter werden er wilde zwanen in Lentevreugd gesignaleerd. En kort geleden was er weer een groepje wilde zwanen te zien; een paartje met jongen. Zou het om hetzelfde paartje gaan dat ook vorig jaar Lentevreugd aandeed? De jongen zijn goed te herkennen. In tegenstelling tot het witte verenkleed van hun ouders, zijn zij nog grijs. Ook hun snavel moet nog geel kleuren. Wel hebben ze diezelfde lange nek. De ouders houden om de beurt de omgeving scherp in de gaten. Als er gevaar dreigt strekken, ze allemaal hun lange nek. Als de ouders het sein geven om op de wieken te gaan, volgen de jonge vogels prompt.

wilde zwanen op de plas
wilde zwanen op de plas
groepje wilde zwanen op de plas
groepje wilde zwanen op de plas


Meerkoeten op het eerste ijs van deze winter

In Lentevreugd staan de meerkoeten broederlijk naast elkaar op het eerste ijs van deze winter. Er valt geen onvertogen woord. Als het voorjaar aanbreekt is dat wel anders, dan vechten ze elkaar de tent uit. Maar nu het vriest springen ze zuinig om met hun energie. Samen houden ze de omgeving in de gaten. Komt er een buizerd te dicht in de buurt, dan is er voldoende tijd om het nog open water in te vluchten. Sommige koeten staan op een poot, net als ooievaars dat doen. Misschien beperken ze daardoor nog beter de warmteafgifte en besparen ze meer energie.

meerkoeten op het ijs
meerkoeten op het ijs

 

Witte wereld

Een witte Kerst is meer uitzondering dan regel. Ook dit jaar wordt er geen witte Kerst voorspeld. De sneeuw van een week geleden kwam te vroeg, maar leverde wel prachtige plaatjes op.
Het bestuur van de Stichting Leeuwerikfonds wenst iedereen fijne Kerstdagen.

kastanjes
kastanjes
konikpaard
konikpaard
grasland met sneeuw en ijs
grasland met sneeuw en ijs

Wintergasten en doortrekkers

kramsvogels
kramsvogels

In de herfst gaan grote groepen vogels op trek naar hun wintergebieden. De vogeltrek is populair onder vogelaars. Zij tellen de trekvogels en geven hun waarnemingen door op de website waarneming.nl. Vanaf half oktober trekken grote zwermen spreeuwen, vinken, houtduiven en lijsters over Lentevreugd.

 

De merels en zanglijsters die in Lentevreugd hebben gebroed, trekken weg, maar uit recent onderzoek blijkt dat veel merels het hele jaar in Nederland blijven. In de winter kun je lijsters tegenkomen die hier overwinteren en lijsters die een tijdje blijven hangen op zoek naar voedsel. Opgevet trekken ze door naar het zuiden, zoals de koperwiek. Van de lijsters is zijn kramvogels de meest waargenomen trekvogel in Lentevreugd. Je ziet ze vaak in gezelschap van spreeuwen. Samen zoeken ze op de grond of in de duindoornstruiken naar voedsel. Kramsvogels zijn gemakkelijk te herkennen aan het “tjak-tjak-tjak” dat ze laten horen bij het opvliegen. Met het “gak-gak-gak” van de grauwe ganzen is het een kenmerkend geluid in de herfst.

  • kramsvogel
    kramsvogel

Beflijsters en grote lijsters worden bij de najaarstrek nauwelijks waargenomen. Wel in het voorjaar. In april trekken kleine aantallen beflijsters door en tanken bij in Lentevreugd.