Overal parasolzwam

Het is herfst en dat betekent: paddenstoelen! TIjdens een wandeling in Lentevreugd is de grote parasolzwam niet te missen. Hoewel het in de kuststreek een vrij algemene soort is, imponeren grote parasolzwammen door hun formaat. De hoed van deze paddenstoel kan wel een doorsnee hebben van 250 of 300 mm. Nu op veel plekken in Lentevreugd te zien.

 • parasolzwammen in het gras
  parasolzwammen in het gras

Groen doen in Lentevreugd

Op vrijdag 4 en zaterdag 5 november zijn er verspreid over Nederland natuurklussen te doen tijdens de 22e  Nationale Natuurwerkdag. Dit jaar valt de Natuurwerkdag in de Nationale Klimaatweek. Een mooie kans om kennis te maken met groen vrijwilligerswerk en je samen met anderen in te zetten voor een stukje natuur bij jou in de buurt. Bijvoorbeeld in natuurgebied Lentevreugd in Wassenaar. Hier worden op zaterdag 5 november struiken verwijderd, takken gesnoeid, maaisel verzameld en met kruiwagens afgevoerd. Help je mee? Meld je dan snel aan op de website van de Natuurwerkdag, want er zijn maar 17 plekken beschikbaar. Onder leiding van vrijwilligers wordt er gewerkt van 10.00 tot 12.00 uur. De activiteit is geschikt voor volwassenen en kinderen. Neem zelf iets mee om te drinken, de organisatie trakteert op biologische rozijnenkoek.

Herfsttanka

spin in web

herfstzon weeft een web –
haar stempel zet een gouden spin
in zilverdauw

of is de zon een spin
gevangen in een web
van licht?

©Henry van Sanderburg, oktober 2022

Maak kennis met de vrijwilligers in Lentevreugd

Op zaterdag 8 oktober organiseert de Wassenaarse vrijwilligerscentrale een vrijwilligersproeverij. Verschillende organisaties presenteren zich tussen 10.00 en 15.00 uur op een inspirerende markt bij het van Heeckerenhuis. Wilt u meer weten over het vrijwilligerswerk in Lentevreugd, kom dan in de ochtend naar het parkeerterrein van Lentevreugd. Vrijwilligers vertellen u graag iets over hun werkzaamheden.

De vrijwilligerscetrale organiseert op 8 oktober ook een puzzelfietstocht. De puzzeltocht is deze week te downloaden van hun website.

Stichting Leeuwerikfonds bedankt leerlingen Amerikaanse school

Het begint een traditie te worden; aan het begin van het nieuwe schooljaar komen leerlingen van de Amerikaanse school in Wassenaar meehelpen met het beheer van Lentevreugd. Ook dit jaar staken ze de handen uit de mouwen. Na eerst uitleg over de werkzaamheden te hebben gekregen van Hugo Woudenberg, gingen de kinderen aan de slag. Ze harkten maaisel op wiersen en verzamelden dat op een hoop. Daarnaast hebben ze bramen geknipt en verwijderd. Het doel hiervan is om de biodiversiteit te bevorderen en Lentevreugd geschikt te maken als broedplek voor de veldleeuwerik. Net als vorig jaar was het mooi weer en heerlijk om buiten te zijn. De kinderen van de Amerikaanse school hebben hard gewerkt. Heel erg bedankt voor jullie hulp en graag tot volgend jaar.

 • scholieren aan het harken
  scholieren aan het harken

Werken aan natuurherstel

Het komende half jaar vinden er werkzaamheden plaats in Lentevreugd. Tussen medio augustus en medio november werkt Staatsbosheeer aan natuurherstel. Aansluitend zal Dunea de in Lentevreugd aanwezige waterleidingen gaan vervangen. Omwille van de veiligheid sluit Staatsbosbeheer tijdens de werkzaamheden een groot deel van het gebied af voor publiek. De route vanaf de ingang naar het vogelkijkplatform en het platform zelf blijven wel bereikbaar en toegankelijk. Met de werkzaamheden beoogt Staatsbosbeheer de diversiteit en robuusheid van het gebied te vesterken. Het moerasdeel zal worden vergroot, om water langer vast te houden en de ontwikkeling van vochtige natuur te stimuleren. Er wordt een nieuwe duinrel (waterloop) aangelegd en de reeds aanwezige duirellen worden hersteld. Plaatselijk worden delen afgelplagd, om duingrasland te bevorderen. De werkzaamheden zijn eind 2022 afgerond.

 • gereedmaken ondergrond voor rijplaten
  gereedmaken ondergrond voor rijplaten

Eindelijk regen

De natuur is er blij mee: regen. Na een lange periode van hitte en droogte vielen er vandaag een paar stevige buien in Wassenaar. Het is bij lange na niet genoeg om het grondwater weer op peil te krijgen, maar het geeft wel verlichting. In Lentevreugd was het droogteprobleem goed zichtbaar. De centrale plas was volledig opgedroogd. En ook andere nattere delen in het gebied waren drooggevallen. Het begint een jaarlijks terugkerend probleem te worden. Sinds de zomer van 2018 is het elk jaar erg droog in het gebied. Hopelijk zet de regen door en kunnen de Schotse Hooglanders straks weer pootje baden in de centrale plas en bij het Vogelkijkpunt.

Een foto-impressie van de droogte in Lentevreugd door Hugo Woudenberg

 • droogevallen centrale plas
  droogevallen centrale plas

Wat zie ik?

Sinds februari 2022 beschikt Lentevreugd over een vogelkijkplatform, vanwaar er een mooi uitzicht is over de waterpartijen en rietvelden. Veel mensen maken er gebruik van om naar vogels te kijken. Verrekijker vergeten? Geen punt, want sinds kort staat er een vogelkijker. Ook staat er een informatiebord met vogels die waargenomen kunnen worden. Zo wordt vogels kijken nog leuker.

 • informatiebord op vogelkijkplatform

Fietsenstalling in Lentevreugd vernieuwd

Deze maand is er hard gewerkt op het parkeerterrein van Lentevreugd. De fietsenstalling was aan vernieuwing toe. Tegelijkertijd zijn er paaltjes geplaatst om het veldje bij het bankje. Later zal ook de bewegwijzering van de wandelroute worden vernieuwd.

 • paaltjes van de kar halen

Vogel of vlinder?

Het blijft een vreemd gezicht: loop je door de tuin of in de natuur, denk je dat je een kolibrie voorbij ziet schieten. In werkelijkheid is het een kolibrievlinder. Het is een echte zomergast. In het voorjaar vliegen zuidelijke kolibrievlinders naar Nederland en planten zich hier voort. De afgelopen weken zijn er in het hele land veel kolibrievlinders gezien, ook in Lentevreugd. Het is eigenlijk een nachtvlinder, maar ze vliegen ook wel overdag. Net als de kolibrie hangen ze stil in de lucht voor een bloem om met hun lange roltong nectar te drinken. Op bijgaande foto’s haalt de kolibrievlinder nectar uit slangenkruid.