Veulens maken het goed

Het gaat goed met de twee veulens die dit voorjaar in Lentevreugd zijn geboren. Eerst hielden de merries zich met hun veulens nog afzijdig van de grote kudde, maar nu hebben zij zich aangesloten en trekken ze samen door het gebied. Als het warm is zoeken de paarden verkoeling onder de bomen. In het gebied is een aantal bosjes waar ze lekker in de schaduw kunnen liggen.

Ecologisch bermbeheer gunstig voor bijen en vlinders

Deze zomer kleuren de bermen langs de Katwijkseweg bont: onder meer blauw van knoopkruid en geel van rolklaver. Doordat de provincie Zuid-Holland de bermen ecologisch beheerd wordt alleen de strook direct langs de weg gemaaid en kunnen kruiden in de rest van de berm tot wasdom komen. Bovendien kunnen de planten zaad zetten en zich uitbreiden. Een bloeiende berm is heel belangrijk voor bijen en vlinders, omdat ze er voedsel vinden. Aan de noordkant van Lentevreugd staan nu rietorchis en hondskruid in bloei.

Prof. David Kleijn van Wageningen Universiteit heeft een lijst gemaakt van planten die favoriet zijn bij wilde bijen. In Lentevreugd zijn veel van die planten te vinden: gewone rolklaver, rode klaver, slangenkruid, klein streepzaad, akkerdistel, scherpe boterbloem en braam. In het voorjaar zijn wilg, sleedoorn en paardenbloem een belangrijke voedselbron. Paardenbloemen zijn volop aanwezig in Lentevreugd, ondanks dat de grote grazers die ook graag eten.

slangenkruid
hondskruid

Veulen geboren

Half mei is er bij de Koninkpaarden in Lentevreugd een veulen geboren. In het voorjaar bleken er twee merries los van de groep door het gebied te trekken. Waarom de twee zich afzijdig hielden werd duidelijk toen op 12 mei het tweetal was uitgebreid met een veulen. Al gauw kwam de rest van de kudde  – die uit 12 merries bestaat – nieuwsgierig kijken. Lang duurde het niet, want het drietal werd zenuwachtig van alle aandacht en ging er vandoor. Sindsdien trekt het drietal los van de andere groep door het gebied. Mogelijk is de andere merrie ook drachtig en volgt er binnenkort nog een geboorte.

twee merries met veulen

Bijna 10 jaar grazen er Konikpaarden en Schotse Hooglanders in Lentevreugd. Zijn houden het natuurgebied open, wat goed is voor de biodiversiteit. Daarnaast is het natuurlijk een mooi gezicht, die grote grazers. Ze zijn gewend aan wandelaars, maar houd wel afstand, zeker als er veulens en kalfjes zijn.

Vier de lente in Lentevreugd op 26 mei

Wandel mee met natuurgidsen op zondagmiddag 26 mei en ervaar de lente in Lentevreugd. Er start een wandeling om 14.00 en om 15.30 uur. Tussendoor staan er hapjes en drankjes klaar, alles feestelijk begeleid door muziek met een internationaal karakter.  De excursie duurt ongeveer twee uur en kost 10 euro voor volwassenen en 7,50 voor kinderen. Meld je aan op de website van Staatsbosbeheer.

Fête de la Nature in Lentevreugd is een samenwerking tussen Staatsbosbeheer, IVN Leiden en Stichting Leeuwerikfonds.

Wandelexcursie voor vroege vogels, 11 mei om 07.00 uur

In de Nationale Vogelweek organiseren IVN Leiden en Vogelbescherming Nederland een vroege ochtendwandeling in Lentevreugd. Met een gids wandelt u door het natuurgebied op zoek naar vogels van rietvelden en binnenduin. Mogelijke vogelsoorten die u kunt tegenkomen (horen of zien) zijn o.a. de waterral, kneu, graspieper, rietzanger, rietgors, roodborsttapuit en sprinkhaanzanger. De wandeling zal zo’n 2 uur duren en is geschikt voor zowel beginnende als gevorderde vogelaars.

kneu in de duindoorn

Zaterdag 11 mei, 07.00 uur

Startpunt van de excursie is de ingang/het parkeerterrein van Lentevreugd, naast bollenbedrijf Overdevest, Katwijkseweg 19a,
2242 PB Wassenaar.

Het is aan te raden stevige waterdichte schoenen te dragen, warme kleding en vooral een verrekijker mee te nemen!
Aan de excursie zijn geen kosten verbonden.

Wandelexcursie lentebodes op 14 april

Op zondag 14 april kunt u met IVN natuurgids Hugo Woudenberg op stap in natuurgebied Lentevreugd in Wassenaar. Tijdens de wandeling van ongeveer twee uur proberen we de lente te ontdekken, maar vooral te genieten. De eerste bloemen bloeien al: speenkruid, klein hoefblad, hondsdraf, kleine veldkers en kievitsbloem. En ook de sleedoorns staan in bloei. Langs het pad en onder de duindoornstruiken zijn enkele bolgewassen te zien zoals narcis, blauwe druifjes en sneeuwroem; lentebodes uit het verleden toen Lentevreugd nog een bollengebied was. Zet uw zintuigen open, want er komen lenteklanken uit het riet en de struwelen. De eerste blauwborsten zijn teruggekeerd uit hun wintergebieden en zitten hoog in het riet te zingen. Net als de rietgors.

Ook een enkele veldleeuwerik is al gezien en gehoord. Bij het opvliegen zijn contact roepjes te horen. Misschien horen we tijdens de wandeling ook zijn jubelende zang. De graspieper zal zeker te zien en te horen zijn. Hij lijkt wel wat op een veldleeuwerik, maar verschilt er toch veel van. Graspiepers vind je op de grond, ze zullen niet zo hoog zingen als de leeuwerik. Bij de vogels hebben zich al vele paartjes gevormd. Een paartje knobbelzwanen is een nest aan het bouwen. Bij de Schotse Hooglanders zijn kalfjes geboren.
De wandeling is geschikt voor alle leeftijden. Aanmelding is niet nodig. De wandeling start om 10.00 uur op de parkeerplaats van Lentevreugd, vlakbij rotonde Katwijkseweg/Kokshoornlaan aan de N441.

Natuur 3 weken voor op schema

Door de hoge temperaturen ontwikkelen planten zich gemiddeld ruim drie weken eerder dan vijftig jaar geleden en zijn ze een week eerder dan het gemiddelde van de afgelopen jaren. Dat blijkt uit waarnemingen op Natuurkalender.nl. Ook in Lentevreugd zie, hoor en ruik je de lente. De tjiftjaffen zingen hun lied, padden trekken naar hun voortplantingswateren en citroenvlinders fladderen vrolijk rond. Midden in Lentevreugd staan de sleedoorns volop in bloei. Sleedoorns krijgen eerst bloesem en daarna pas blaadjes. Bij vlieren is het net andersom. Zoals bij de meeste bomen komen zij eerst in blad en gaan daarna bloeien. Vlieren krijgen prachtige roomwitte bloemschermen. De witte gloed van de sleedoornbloemen en het frisse groen van de boven de duindoorns uitstekende vlieren zijn niet te missen lentebodes.

Bloeiende sleedoorns tussen de vlieren en duindoornstruiken

Rode lijst dagvlinders gepubliceerd

Op 2 maart, tijdens de landelijke dag van de Vlinderstichting heeft minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de nieuwe Rode Lijst Dagvlinders gepresenteerd. Op deze lijst staat welke vlinders bedreigd zijn of in die categorie zouden kunnen komen. De Vlinderstichting heeft het basisrapport hiervoor gemaakt.

In 2013 is er in samenwerking met de Vlinderstichting een Vlinderroute in Lentevreugd uitgezet. Op deze route worden de dagvlinders ieder jaar geïnventariseerd. In 2018 werden er 27 verschillende soorten geteld. De zandoogjes en de blauwtjes zijn het meest talrijk. In bijgaand overzicht kunt u lezen hoe de vlinderstand in Lentevreugd zich tussen 2013 en 2018 heeft ontwikkeld. Kijk op deze website op de pagina Beheerwerkzaamheden/Vlinders voor de lijst van waarnemingen.

heivlinder
heivlinder