Vogel of vlinder?

Het blijft een vreemd gezicht: loop je door de tuin of in de natuur, denk je dat je een kolibrie voorbij ziet schieten. In werkelijkheid is het een kolibrievlinder. Het is een echte zomergast. In het voorjaar vliegen zuidelijke kolibrievlinders naar Nederland en planten zich hier voort. De afgelopen weken zijn er in het hele land veel kolibrievlinders gezien, ook in Lentevreugd. Het is eigenlijk een nachtvlinder, maar ze vliegen ook wel overdag. Net als de kolibrie hangen ze stil in de lucht voor een bloem om met hun lange roltong nectar te drinken. Op bijgaande foto’s haalt de kolibrievlinder nectar uit slangenkruid.

Hekken vernieuwd

Wie de afgelopen dagen in Lentevreugd was, is het vast opgevallen: het toegangshek voor bezoekers is vervangen door een nieuw hek. Net als het vorige hek van hout, maar veel minder zwaar. Rolstoelgebruikers kunnen het na opening beter sluiten. Ook het hek dat door de beheerders van het gebied wordt gebruikt is nu van hout; dat was aluminium.

Kievit heeft jongen

De kievit was een van de 48 vogelsoorten die de deelnemers aan de vogelexcursie op 15 mei in Lentevreugd zagen. Ondanks het vroege tijdstip (07.00 uur) was de excursie – die speciaal voor de Nationale Vogelweek werd georganiseerd – snel volgeboekt.
Het gaat beter met de kievit in Lentevreugd. Dit jaar zijn er meer broedparen dan afgelopen jaren. En de eerste kievitsjongen zijn gespot. Vorige week een ouderpaar met vier jongen. Nu maar hopen dat ze voldoende insecten en wormen eten in het moerasgedeelte, want het is erg droog en dat maakt het moeilijker om lekkere hapjes te vinden.

 • Kievit
  Kievit

Daar zijn ze eindelijk

Een week later dan normaal zijn de gierzwaluwen teruggekeerd uit hun wintergebieden in Afrika om in Nederland te broeden. Ook in Lentevreugd zijn ze nu volop de zien en te horen. Ineens hoor je weer dat kenmerkende gierende geluid. Gierzwaluwen brengen het grootste deel van hun leven door in de lucht. Alleen om te nestelen strijken ze neer. Gierzwaluwen zijn zeer honkvast en komen gewoonlijk elk jaar op hetzelfde nest terug waar ze al eerder gebroed hebben. Het vrouwtje legt meestal 2 eitjes en broedt 18 tot 22 dagen. Het paartje zorgt samen voor de jongen. Ze blijven niet lang hangen, in de loop van juli verlaten ze ons en moeten we weer een jaar wachten tot ze teugkeren. Geniet dus de komende maanden van deze luchtacrobaten.

Vogelconcert

blauwborst

In het kader van de Nationale Vogelweek organiseert IVN regio Leiden op 15 mei een excursie in Lentevreugd, maar de excursie zit vol. Wilt in de regio binnenkort op excursie, dan is “De reuzenalbatros en zijn gevleugelde vrienden” in Voorschoten misschien iets voor u. Sinfonietta Voorschoten organiseert op zondag 22 mei een wandeling in combinatie met een concert waarin vogels de hoofdrol spelen. Het programma wordt twee maal uitgevoerd: om 13.00 uur en om 14.30 uur. Eerst gaat u wandelen, daarna is koffie/thee en vervolgens een concert. Het hele programma duurt ca. 2,5 uur. De concerten – met muziek van van Haydn, Vivaldi en Saint-Saens – vinden plaats in Het Kruispunt, start van de wandeling is ook vanuit Het Kruispunt. Inloop en kassa open vanaf 12.30 uur. Kaarten kosten €15,00 ( €12,50 in de voorverkoop). Reserveren kan door een e-mail te sturen naar sinfoniettavoorschoten@gmail.com. Meer informatie op de website van Sinfonietta Voorschoten.

Uit volle borst

Aanstaande woensdag is het Koningsdag en vieren we de 55e verjaardag van Koning Willem-Alexander. Overal in het land kleuren de straten oranje en wordt het Wilhelmus uit volle borst meegezongen. In Lentevreugd zal de blauwborst zijn beste pootje voor zetten. Door zijn kleuren (blauw, oranje, bruin) en uitbundige zang is het een opvallende verschijning in de Nederlandse vogelwereld. Vanwege de blauwe borst heten blauwborsten blauwborst, maar de oranje staart mag er ook zijn! Als je hem wilt zien, moet je snel zijn. Nu laat hij zich zien en horen vanuit een wilg of duindoornstruik. Als er eenmaal jongen zijn, leiden blauwborsten een verborgen leven in het moeras. Bijgaande foto van een opgewonden mannetje is genomen vanaf het nieuwe Vogelkijkpunt in Lentevreugd.

Vogelkijkplatform biedt prachtig uitzicht

Onlangs is de kwaliteitsimpuls in Lentevreugd afgerond met het plaatsen van een vogelkijkplatform aan het eind van het verharde pad. Vanaf een iets hoger gelegen punt is er nu prachtig uitzicht over de waterplas en het gebied. Het platform is klaar en in gebruik genomen. Speciaal hiervoor schreef Henry van Sanderburg een vier vogeltanka’s. Een tanka is een Japans gedicht van 31 lettergrepen, dat doorgaans een natuurimpressie weergeeft.

WINTER
Grauw riet gebaad in
winterrust – de waterral
gilt zijn roep in nevel-kou
Een roerdomp houdt zich stil
waar de kiekendief jaagt

LENTE
Het riet kleurt zich met
vogelkoren; een rietgors roept
de lente. Graspieper
stijgt en daalt en reikt zijn
zonnegroet aan blauwborst

ZOMER
Nu jubelt hoog een leeuwerik –
riet toont rijkdom
goud van kleur; misschien
een zigzagvlucht van
watersnip die zomerzon omarmt

HERFST
Altoos het magisch
licht dat rust in ’t stille riet;
ver weg staan paarden
De vogeltrek bevolkt een
grauwe lucht – de zon staat laag

© 2021 Henry van Sanderburg

 • vogelkijkpunt in gebruik
  vogelkijkpunt in gebruik

Stilte na de storm

Op vrijdag 18 februari raasde storm Eunice over het land en zorgde voor veel overlast en schade. Net als op veel plekken in het land vielen er in Wassenaar bomen om. Ook in Lentevreugd was er stormschade. De dieren zochten tijdens de storm een veilig heenkomen en namen daarna de schade op.

 • omgevallen boom
  omgevallen boom

Velduil en kraaien

Eind december 2021 had het tv-programma Vroege Vogels een uitzending over twee vogelsoorten die schaars zijn geworden in Nederland: de velduil en blauwe kiekendief. Het gaat al jaren niet goed met deze prachtige roofvogels. Hun aantallen lopen sterk terug. In het programma gaan de makers op zoek naar de oorzaak.

Dus als je zo maar in Lentevreugd aan het wandelen bent en je ziet een velduil opstijgen, dan maakt je hart een sprongetje. Al helemaal als die velduil ook nog eens achtervolgd wordt door een groepje kraaien die niets van de indringer moet hebben. Het overkwam Hugo Woudenberg en hij maakte bijgaande foto’s.

 • velduil en kraaien
  velduil en kraaien

Kijkscherm geplaatst

Afgelopen week is er in Lentevreugd een vogelkijkscherm geplaatst. Het op hoogte geplaatste platform biedt uitzicht over een plas en rietland. De beplanting om het scherm heen ontbreekt nog. Dit wordt binnenkort aangebracht.

 • kijkscherm
  kijkscherm