Landschapswandeling in Lentevreugd op 19 mei

Paarden en runderen bij het hoofdpad
Paarden en runderen bij het hoofdpad

Elk natuurgebied heeft zijn eigen kenmerken en samen vormen deze het landschap. De onderdelen beïnvloeden elkaar ook. Zo heeft de samenstelling van de bodem bijvoorbeeld effect op wat voor planten en dieren er leven. In de wandeling op 19 mei gaan de gidsen vanuit vier invalshoeken naar het landschap in Lentevreugd kijken om zo de onderlinge samenhang beter te begrijpen: de ondergrond, bebouwing en beplanting, de geschiedenis van het gebied en de seizoensinvloeden. Vind je het interessant om een completer beeld van dit mooie natuurgebied te krijgen, wandel dan mee. De wandeling, onder leiding van IVN Leidse Regio, is van 10.00 tot 11.30 uur. Verzamelen: Katwijkseweg 19 Wassenaar

Kunstenaars laten zich inspireren door de zang van de veldleeuwerik

Het stuk The lark ascending – de opstijgende leeuwerik – is een van de bekendste composities van Ralph Vaughan Williams. Hij gaf de zang van de vogel aan de soloviool, die door de orkestpartijen heen dartelt, tot op grote hoogte. De eerste inspiratie voor Vaughan Williams was trouwens een gedicht over een zingende leeuwerik, met dezelfde titel, van dichter George Meredith.

De muziek is prachtig, maar met de veldleeuwerik gaat het erg slecht. De afgelopen zestig jaar is het aantal met 95 procent gedaald, zo meldt Vogelbescherming Nederland. Het RVW-genootschap komt nu in actie. De organisatie roept iedereen op opnamen te maken van de zang van veldleeuweriken. De bedoeling is dat de opnamen beschikbaar komen voor componisten, als inspiratie voor nieuwe stukken over de leeuwerik.

De natuurbeschermingsorganisaties die meedoen aan het project hopen natuurlijk dat deze aandacht voor de leeuwerik de kansen voor de vogel zullen vergroten. De Britse violist Tasmin Little, die The lark ascending vaak uitvoerde, is het gezicht van de actie.

Ook opnamen gemaakt in Nederland zijn van harte welkom. Stuur deze, bijvoorbeeld via WeTransfer, naar wildlifesound@bl.uk. Bij problemen met de verzending of andere vragen kun je contact opnemen met projectbeheerder Andrew Green, gardengreen333@yahoo.co.uk.

Het rammelt in Lentevreugd

Wandel je in deze tijd in Lentevreugd, dan zou je rammelende hazen kunnen zien. Als de rammelaar (de mannelijke haas) te dichtbij de moer (de vrouwlijke haas) komt, beginnen ze met hun voorpoten te boksen. Als de hazen na een tijdje aan elkaar gewend zijn vormen ze een paartje. Deze ‘bokswedstrijd’ is onderdeel van de paartijd, ook wel de rammeltijd genoemd. De paartijd loopt van februari tot en met april.

 • Haas tussen gras
  Haas tussen gras

Vroege-lente wandeling in Lentevreugd op 26 maart

blauw druifje
blauw druifje

Terwijl de kievit zijn karakteristieke baltsvlucht laat zien, neemt de natuurgids van IVN Leidse Regio u op zondag 26 maart mee dit prachtige natuurgebied in. De lente is aangebroken en daarom zal er vooral aandacht zijn voor de bodes die deze periode kenmerken. Naast de kievit zullen ook andere (vroege) vogels van zich laten horen. Her en der zullen plantjes hun bloemen laten zien. Omdat  het gebied voorheen een bollenland is geweest, is dit ook waar te nemen aan de bloembollen die hun kop opsteken. Naast grote dieren zoals de Konikspaarden en Schotse Hooglanders is er ook aandacht voor de kleinere (water)diertjes. De diverse poeltjes en rellen die Lentevreugd van water voorzien, zitten vol met leven.

Wandel mee en laat u verrassen door wat Lentevreugd in de lente allemaal te bieden heeft. De gids vertelt u er graag over. De wandeling zal ongeveer 2 uur duren en begint om 10.00 uur. Verzamelen bij het parkeerterrein van Lentevreugd (bij de rotonde Katwijkseweg/Kokshoornlaan). Er zijn geen kosten aan verbonden en aanmelden is niet nodig.

Winterwandeling in Lentevreugd op zondag 26 februari

wandelpad

Een natuurgids van IVN Leidse Regio neemt u mee het gebied in, waar u ongeveer anderhalf uur lekker gaat doorstappen. De gids vertelt u van alles over de planten en dieren in Lentevreugd en zal stil staan bij de lentebodes. Lentevreugd was vroeger een bollengebied en het kan zijn dat er hier en daar nog bloembollen in de grond zitten. Ook zal de gids iets vertellen over de werkzaamheden die Staatsbosbeheer en Dunea afgelopen jaar in Lentevreugd hebben verricht. Dunea heeft een transportleiding vernieuwd en Staatsbosbeheer heeft nieuwe rellen gegraven en een verhard pad aangelegd dat naar een vogelkijkpunt leidt. Vanaf dat kijkpunt heeft u prachtig uitzicht over de rietlanden. Na afloop biedt IVN u een kop koffie of thee aan in restaurant De Baron aan de Katwijkseweg, niet ver van Lentevreugd. De wandeling begint om 10.00 uur, verzamelen bij het parkeerterrein van Lentevreugd (bij de rotonde Katwijkseweg/Kokshornlaan). Er zijn geen kosten aan verbonden en aanmelden is niet nodig.

Dunea bijna klaar met vervangen transportleiding

De afgelopen maanden is Dunea druk bezig geweest met het vernieuwen van de transportleiding in Lentevreugd. De werkzaamheden zijn bijna afgerond. Er moet alleen nog een stuk naar de Katwijkseweg toe worden gedaan. Daar waar de nieuwe leiding klaar is, zijn de rijplaten weggehaald.

 • grond weggraven en koppelen buizen
  grond weggraven en koppelen buizen

Opvallende kraai

bonte kraai midden tussen de zwarte kraaien

Iedere winter zwerft er een groep zwarte kraaien rond tussen het strand en Lentevreugd. Het zijn er ongeveer zestig en ze komen uit Berkheide. Afgelopen jaren was de groep er vanaf november, maar deze winter pas vanaf januari. Vooral bij wind verzamelen de kraaien zich voor de nacht, op een open plek op de grond. En wie goed kijkt ziet een bijzondere kraai tussen al die zwarte; het is de bonte kraai. Gaat het ieder jaar om dezelfde? Misschien, we weten het niet, maar opvallend is het wel.

Lentevreugd gedeeltelijk afgesloten wegens werkzaamheden Dunea

Deze winter renoveert Dunea een belangrijke transportleiding rondom Lentevreugd. De oude leiding wordt vervangen door een nieuwe. Vanwege de werkzaamheden is een deel van Lentevreugd ontoegankelijk voor publiek. De werkzaamheden duren tot maart 2023.

 • informatiebord bij ingang Lentevreugd
  informatiebord bij ingang Lentevreugd

IJspret

In het weekend van 17 december was er volop ijspret op de schaatsvijver aan de Backershagenlaan. Ook op de centrale plas in Lentevreugd werd er geschaatst. Zonder Koek en Zopie kraam, maar dat mocht de pret niet drukken.

 • schaatsers
  schaatsers

Boomleeuweriken in Lentevreugd

Het is winter en al dagen vriest het. De vogels die in Nederland overwinteren hebben het zwaar en moeten extra eten om warm te blijven. In Lentevreugd valt er genoeg voedsel te vinden, onder andere zaden en bessen. Maar veel vogels ontvluchten de kou in Nederland en zijn in het najaar naar zuidelijke oorden vertrokken. Zo ook de veldleeuwerik. Begin oktober is er nog een zingende veldleeuwerik in Lentevreugd waargenomen, maar nu moeten we wachten op hun terugkeer volgend voorjaar. Wel overwintert er de laatste jaren een groepje boomleeuweriken in de omgeving van Lentevreugd. In 2021 overwinterden enkele exemplaren in de duinen en een groepje van rond de twintig in de tuinderijen ten oosten van het Panbos en Lentevreugd (bron: Vogelclub Katwijk, Jaaroverzicht 2021).

 • drie foeragerende boomleeuweriken
  drie foeragerende boomleeuweriken