Lentevreugd krijgt kwaliteitsimpuls (deel 4)

In de donkere dagen voor Kerstmis wordt er hard gewerkt in Lentevreugd. Planten zijn weggehaald en grond afgegraven om ruimte te maken voor vochtiger delen en een verhard pad naar het vogelscherm op het dijkje. De paarden – nieuwsgierig als ze zijn – houden het allemaal in de gaten. Totdat de herrie ze te veel wordt. Drie nieuwsgierige paarden vluchtten snel naar de kudde verderop. Bij de ingang van het gebied staat een kaartje met informatie over de plannen voor kwaliteitsverbetering.

 • afgegraven grond
  afgegraven grond

Excursie of lezing aanvragen?

welkomsbord
welkomsbord

Door de corona maatregelen zijn veel excursies in Lentevreugd dit jaar niet doorgegaan. En dat is erg jammer. Mist u de excursies en wilt u toch een keer mee met een gids? Dat kan. Binnen de richtlijnen is het mogelijk om voor kleine groepjes een excursie op maat de organiseren. Dat geldt ook voor lezingen. Op aanvraag kunnen vrijwilligers van IVN excursies en lezingen houden. Wilt u hierover meer weten, neem dan contact op met Hugo Woudenberg, telefoon 06 49874822.

Lentevreugd krijgt kwaliteitsimpuls (deel 3)

De werkzaamheden vorderen snel. Het meeste grondwerk is gedaan. Alleen het olifantsgras moet nog worden verwijderd.

 • opgeworpen dam met olifantsgras
  opgeworpen dam met olifantsgras

Vogelvriendelijke golfbaan

witte kwikstaart

De golfclub van De Kieviten is een heleboel nestkasten rijker. Tijdens de jaarlijkse Kieviten Golfweek afgelopen september kregen de winnaars van verschillende wedstrijden een nestkastje cadeau met de bedoeling de vogels rondom de golfbaan een handje te helpen. Natuurgids Hugo Woudenberg, vrijwilliger bij IVN en actief op Lentevreugd, adviseerde wat de beste plek is om de nestkasten op te hangen. Sommige nestkasten werden voorzien van een metalen plaatje rond de invliegopening, zodat de spechten het gat niet open kunnen hakken. In de winter zullen er vogels in de kastjes slapen en in het voorjaar gaan ze er hopelijk in broeden. Met het juiste beheer kunnen de vogels er genoeg eten vinden.

Lentevreugd krijgt kwaliteitsimpuls (deel 2)

Vorige week is Staatsbosbeheer begonnen met het verwijderen van vegetatie op plekken waar gegraven gaat worden, met als doel de bodem natter te maken. Aan het eind van het dijkje zijn wilgenbosjes weggehaald. Vooraan bij ingang is de rel opgeschoond en zand afgegraven. Achter de kastanjebomen is de kwelplas opgeschoond.

 • afgraving bij ingang
  afgraving bij ingang

Lentevreugd krijgt kwaliteitsimpuls (deel 1)

Staatsbosbeheer geeft Lentevreugd een kwaliteitsimpuls. Tot en maart 2021 wordt er gewerkt in het natuurgebied. De oppervlakte van de vochtige duinvalleien wordt uitgebreid en er komt een vogelobservatieplatform dat uitzicht biedt over het moeras. Ook is het gebied straks toegankelijk voor mindervaliden doordat een deel van het wandelpad wordt verhard met betonplaten. Tijdens de werkzaamheden blijft het gebied open voor bezoekers, maar wel via een alternatief pad. Het tijdelijke pad is aangegeven. Op deze website zullen we geregeld berichten plaatsen over de voortgang van de werkzaamheden.

Groen maakt gelukkig

In groene gebieden voelen mensen zich gelukkiger dan in bebouwde gebieden. En van de groene gebieden is men vooral gelukkig in de duinen, aan het strand en op de hei. Dat blijkt uit een groot burgeronderzoek dat Wageningen Environmental Research op verzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving uitvoerde.

Wie heeft zijn tanden in de parasolzwam gezet?

Er worden deze herfst veel parasolzwammen gezien, ook in Lentevreugd. Doordat het forse paddenstoelen zijn, vallen ze ook in de hoge begroeiing op. Soms staan er een paar bij elkaar en soms vormen ze kringen, de zogenaamde heksenkringen. Er bestaan meerdere soorten parasolzwammen, waarvan de grote parasolzwam eetbaar is, vooral de hoed. Wie zou zijn tanden in de parasolzwam hebben gezet die in Lentevreugd is gespot?

 • parasolzwam
  parasolzwam

Aan het eind van de regenboog…

…staat een pot met goud. Zo vertelt de legende. Bij de excursie in Lentevreugd afgelopen zondag 11 oktober – die met een regenboog begon – was de pot niet gevuld met goud. Wel beloofde het een excursie te worden met veel trekvogels, want de vogeltrek is goed op gang gekomen. Eerst enkele overvliegende houtduiven, even later zowel op de grond als in de duindoorns foeragerende kramsvogels. Bij het elzenbosje verderop in het natuurgebied staartmezen, roodborsttapuiten, graspiepers, jonge rietgorzen en vinken. Naast een buizerd en sperwer, zagen de excursie deelnemers ook een torenvalk biddend in de lucht speurend naar een lekker hapje. Ook kraaien waren op jacht. Een kraai had beet, maar de krijsende vogel wist te ontsnappen. De dag eindigde met een fraaie zonsondergang en in de lucht duizenden spreeuwen. 

 • regenboog
  regenboog