Meerkoeten op het eerste ijs van deze winter

In Lentevreugd staan de meerkoeten broederlijk naast elkaar op het eerste ijs van deze winter. Er valt geen onvertogen woord. Als het voorjaar aanbreekt is dat wel anders, dan vechten ze elkaar de tent uit. Maar nu het vriest springen ze zuinig om met hun energie. Samen houden ze de omgeving in de gaten. Komt er een buizerd te dicht in de buurt, dan is er voldoende tijd om het nog open water in te vluchten. Sommige koeten staan op een poot, net als ooievaars dat doen. Misschien beperken ze daardoor nog beter de warmteafgifte en besparen ze meer energie.

meerkoeten op het ijs
meerkoeten op het ijs

 

Witte wereld

Een witte Kerst is meer uitzondering dan regel. Ook dit jaar wordt er geen witte Kerst voorspeld. De sneeuw van een week geleden kwam te vroeg, maar leverde wel prachtige plaatjes op.
Het bestuur van de Stichting Leeuwerikfonds wenst iedereen fijne Kerstdagen.

kastanjes
kastanjes
konikpaard
konikpaard
grasland met sneeuw en ijs
grasland met sneeuw en ijs

Wintergasten en doortrekkers

kramsvogels
kramsvogels

In de herfst gaan grote groepen vogels op trek naar hun wintergebieden. De vogeltrek is populair onder vogelaars. Zij tellen de trekvogels en geven hun waarnemingen door op de website waarneming.nl. Vanaf half oktober trekken grote zwermen spreeuwen, vinken, houtduiven en lijsters over Lentevreugd.

 

De merels en zanglijsters die in Lentevreugd hebben gebroed, trekken weg, maar uit recent onderzoek blijkt dat veel merels het hele jaar in Nederland blijven. In de winter kun je lijsters tegenkomen die hier overwinteren en lijsters die een tijdje blijven hangen op zoek naar voedsel. Opgevet trekken ze door naar het zuiden, zoals de koperwiek. Van de lijsters is zijn kramvogels de meest waargenomen trekvogel in Lentevreugd. Je ziet ze vaak in gezelschap van spreeuwen. Samen zoeken ze op de grond of in de duindoornstruiken naar voedsel. Kramsvogels zijn gemakkelijk te herkennen aan het “tjak-tjak-tjak” dat ze laten horen bij het opvliegen. Met het “gak-gak-gak” van de grauwe ganzen is het een kenmerkend geluid in de herfst.

  • kramsvogel
    kramsvogel

Beflijsters en grote lijsters worden bij de najaarstrek nauwelijks waargenomen. Wel in het voorjaar. In april trekken kleine aantallen beflijsters door en tanken bij in Lentevreugd.

Van Lentevreugd tot herfsthemel

herfstluchtde herfst keert weer
en spiegelt langs het duin
zijn koele wolkenluchten
daaronder gras, de vogels
en het vee
wachtend op nieuwe
lentevruchten

gedicht van Henry van Sanderburg, oktober 2018

Wild plukken met Thijsse

duindoornbessen
duindoornbessen

De bramen deden het goed dit jaar. Bramenplukkers, jong en oud, waren geregeld in Lentevreugd om bramen te plukken. Natuurbeschermer Jac P. Thijsse vindt dat je ze meteen moet opeten, want “daar in de vrije natuur eet je met je bramen tegelijk blauwen hemel en zonneschijn”, zo schrijft hij in een van zijn beroemde Verkade-albums. De bramen zijn op, maar er zijn nu wel veel duindoornbessen. Lijsters zijn er dol op. Maar ook voor mensen zijn ze gezond. Ze zitten boordenvol vitamine C.

“Wild plukken met Thijsse” verder lezen

Aan het werk voor de veldleeuwerik en vlinders

Het broedseizoen is voorbij en de vrijwilligersgroep is in augustus weer gestart met de beheerwerkzaamheden in Lentevreugd. Een ochtend in de week maaien zij het Leeuwerikveld, harken het maaisel op wiersen en voeren het maaisel af. Op die manier wordt verruiging tegengegaan en krijgen bloemen de kans zich te ontwikkelen. Hiermee creëren zij gunstige omstandigheden voor de veldleeuwerik om er in het voorjaar te broeden.

Schotse hooglanders
Schotse hooglanders

In een ander deel van Lentevreugd – het vlinderveld – wordt ook gemaaid en wordt duindoorn uitgestoken om het ook de vlinders naar de zin te maken. Op 20 en 21 september hebben leerlingen van de Amerikaanse school geholpen. Zij hebben weer goed werk geleverd. Veel dank daarvoor! “Aan het werk voor de veldleeuwerik en vlinders” verder lezen

Nog plaatsen vrij voor de lezing en excursie over de huiszwaluw op 1 september

In het kader van het Jaar van de Huiszwaluw geven Hugo Woudenberg en Annemieke Jansen van de Stichting Leeuwerikfonds een lezing over de huiszwaluw in de bibliotheek van Wassenaar. Deze begint om 10.30 uur.

logo Jaar van de HuiszwaluwVan 11.45 tot 12.30 uur is er een excursie over de huiszwaluw in Lentevreugd. U dient op eigen gelegenheid van de bibliotheek naar Lentevreugd te gaan. Voor deelname kunt u zich aanmelden bij de bibliotheek Wassenaar-Voorschoten.

 

 

 

1 september: lezing en excursie over de huiszwaluw

Het gaat niet goed met de huiszwaluw. Daarom hebben SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland 2018 uitgeroepen tot het Jaar van de Huiszwaluw. In het kader van dit themajaar organiseren Hugo Woudenberg en Annemieke Jansen van de Stichting Leeuwerikfonds een lezing over de huiszwaluw in de bibliotheek van Wassenaar. Aansluitend is er een excursie in Lentevreugd. Tijdens de lezing en excursie vertellen zij u alles over het leven van de huiszwaluw en over wat u  zelf kunt doen om de huiszwaluw een  handje te helpen.

huiszwaluw
huiszwaluw

De lezing begint om 10.30 uur, de excursie is van 11.45 tot 12.30 uur. Het is de bedoeling dat u op eigen gelegenheid van de bibliotheek naar Lentevreugd gaat. Voor de lezing en excursie kunt u zich aanmelden bij de bibliotheek Wassenaar-Voorschoten.
Deelname kost € 3,50.