Stichting Leeuwerikfonds bedankt leerlingen Amerikaanse school

Het begint een traditie te worden; aan het begin van het nieuwe schooljaar komen leerlingen van de Amerikaanse school in Wassenaar meehelpen met het beheer van Lentevreugd. Ook dit jaar staken ze de handen uit de mouwen. Na eerst uitleg over de werkzaamheden te hebben gekregen van Hugo Woudenberg, gingen de kinderen aan de slag. Ze harkten maaisel op wiersen en verzamelden dat op een hoop. Daarnaast hebben ze bramen geknipt en verwijderd. Het doel hiervan is om de biodiversiteit te bevorderen en Lentevreugd geschikt te maken als broedplek voor de veldleeuwerik. Net als vorig jaar was het mooi weer en heerlijk om buiten te zijn. De kinderen van de Amerikaanse school hebben hard gewerkt. Heel erg bedankt voor jullie hulp en graag tot volgend jaar.

 • scholieren aan het harken
  scholieren aan het harken

Werken aan natuurherstel

Het komende half jaar vinden er werkzaamheden plaats in Lentevreugd. Tussen medio augustus en medio november werkt Staatsbosheeer aan natuurherstel. Aansluitend zal Dunea de in Lentevreugd aanwezige waterleidingen gaan vervangen. Omwille van de veiligheid sluit Staatsbosbeheer tijdens de werkzaamheden een groot deel van het gebied af voor publiek. De route vanaf de ingang naar het vogelkijkplatform en het platform zelf blijven wel bereikbaar en toegankelijk. Met de werkzaamheden beoogt Staatsbosbeheer de diversiteit en robuusheid van het gebied te vesterken. Het moerasdeel zal worden vergroot, om water langer vast te houden en de ontwikkeling van vochtige natuur te stimuleren. Er wordt een nieuwe duinrel (waterloop) aangelegd en de reeds aanwezige duirellen worden hersteld. Plaatselijk worden delen afgelplagd, om duingrasland te bevorderen. De werkzaamheden zijn eind 2022 afgerond.

 • gereedmaken ondergrond voor rijplaten
  gereedmaken ondergrond voor rijplaten

Eindelijk regen

De natuur is er blij mee: regen. Na een lange periode van hitte en droogte vielen er vandaag een paar stevige buien in Wassenaar. Het is bij lange na niet genoeg om het grondwater weer op peil te krijgen, maar het geeft wel verlichting. In Lentevreugd was het droogteprobleem goed zichtbaar. De centrale plas was volledig opgedroogd. En ook andere nattere delen in het gebied waren drooggevallen. Het begint een jaarlijks terugkerend probleem te worden. Sinds de zomer van 2018 is het elk jaar erg droog in het gebied. Hopelijk zet de regen door en kunnen de Schotse Hooglanders straks weer pootje baden in de centrale plas en bij het Vogelkijkpunt.

Een foto-impressie van de droogte in Lentevreugd door Hugo Woudenberg

 • droogevallen centrale plas
  droogevallen centrale plas

Wat zie ik?

Sinds februari 2022 beschikt Lentevreugd over een vogelkijkplatform, vanwaar er een mooi uitzicht is over de waterpartijen en rietvelden. Veel mensen maken er gebruik van om naar vogels te kijken. Verrekijker vergeten? Geen punt, want sinds kort staat er een vogelkijker. Ook staat er een informatiebord met vogels die waargenomen kunnen worden. Zo wordt vogels kijken nog leuker.

 • informatiebord op vogelkijkplatform

Fietsenstalling in Lentevreugd vernieuwd

Deze maand is er hard gewerkt op het parkeerterrein van Lentevreugd. De fietsenstalling was aan vernieuwing toe. Tegelijkertijd zijn er paaltjes geplaatst om het veldje bij het bankje. Later zal ook de bewegwijzering van de wandelroute worden vernieuwd.

 • paaltjes van de kar halen

Vogel of vlinder?

Het blijft een vreemd gezicht: loop je door de tuin of in de natuur, denk je dat je een kolibrie voorbij ziet schieten. In werkelijkheid is het een kolibrievlinder. Het is een echte zomergast. In het voorjaar vliegen zuidelijke kolibrievlinders naar Nederland en planten zich hier voort. De afgelopen weken zijn er in het hele land veel kolibrievlinders gezien, ook in Lentevreugd. Het is eigenlijk een nachtvlinder, maar ze vliegen ook wel overdag. Net als de kolibrie hangen ze stil in de lucht voor een bloem om met hun lange roltong nectar te drinken. Op bijgaande foto’s haalt de kolibrievlinder nectar uit slangenkruid.

Hekken vernieuwd

Wie de afgelopen dagen in Lentevreugd was, is het vast opgevallen: het toegangshek voor bezoekers is vervangen door een nieuw hek. Net als het vorige hek van hout, maar veel minder zwaar. Rolstoelgebruikers kunnen het na opening beter sluiten. Ook het hek dat door de beheerders van het gebied wordt gebruikt is nu van hout; dat was aluminium.

Kievit heeft jongen

De kievit was een van de 48 vogelsoorten die de deelnemers aan de vogelexcursie op 15 mei in Lentevreugd zagen. Ondanks het vroege tijdstip (07.00 uur) was de excursie – die speciaal voor de Nationale Vogelweek werd georganiseerd – snel volgeboekt.
Het gaat beter met de kievit in Lentevreugd. Dit jaar zijn er meer broedparen dan afgelopen jaren. En de eerste kievitsjongen zijn gespot. Vorige week een ouderpaar met vier jongen. Nu maar hopen dat ze voldoende insecten en wormen eten in het moerasgedeelte, want het is erg droog en dat maakt het moeilijker om lekkere hapjes te vinden.

 • Kievit
  Kievit

Daar zijn ze eindelijk

Een week later dan normaal zijn de gierzwaluwen teruggekeerd uit hun wintergebieden in Afrika om in Nederland te broeden. Ook in Lentevreugd zijn ze nu volop de zien en te horen. Ineens hoor je weer dat kenmerkende gierende geluid. Gierzwaluwen brengen het grootste deel van hun leven door in de lucht. Alleen om te nestelen strijken ze neer. Gierzwaluwen zijn zeer honkvast en komen gewoonlijk elk jaar op hetzelfde nest terug waar ze al eerder gebroed hebben. Het vrouwtje legt meestal 2 eitjes en broedt 18 tot 22 dagen. Het paartje zorgt samen voor de jongen. Ze blijven niet lang hangen, in de loop van juli verlaten ze ons en moeten we weer een jaar wachten tot ze teugkeren. Geniet dus de komende maanden van deze luchtacrobaten.

Vogelconcert

blauwborst

In het kader van de Nationale Vogelweek organiseert IVN regio Leiden op 15 mei een excursie in Lentevreugd, maar de excursie zit vol. Wilt in de regio binnenkort op excursie, dan is “De reuzenalbatros en zijn gevleugelde vrienden” in Voorschoten misschien iets voor u. Sinfonietta Voorschoten organiseert op zondag 22 mei een wandeling in combinatie met een concert waarin vogels de hoofdrol spelen. Het programma wordt twee maal uitgevoerd: om 13.00 uur en om 14.30 uur. Eerst gaat u wandelen, daarna is koffie/thee en vervolgens een concert. Het hele programma duurt ca. 2,5 uur. De concerten – met muziek van van Haydn, Vivaldi en Saint-Saens – vinden plaats in Het Kruispunt, start van de wandeling is ook vanuit Het Kruispunt. Inloop en kassa open vanaf 12.30 uur. Kaarten kosten €15,00 ( €12,50 in de voorverkoop). Reserveren kan door een e-mail te sturen naar sinfoniettavoorschoten@gmail.com. Meer informatie op de website van Sinfonietta Voorschoten.