Spreeuwenwolk, een spectaculair gezicht

In deze tijd van het jaar is de lucht boven Lentevreugd het toneel van een bijzonder fenomeen. In de avondschemering komen duizenden spreeuwen naar Lentevreugd om met de groep te gaan slapen. Maar voordat ze dat doen voeren ze een show op. Ze vliegen in een grote wolk, die regelmatig van snelheid en vorm verandert.

 

Hoe het werkt en waarom ze niet tegen elkaar botsen in 2014 – in het jaar van de spreeuw – onderzocht. Via computeranimaties bleek dat er maar een paar regels nodig zijn om zo synchroon te vliegen zonder te botsen. De spreeuwen vliegen allemaal ongeveer 1 meter van elkaar en ze houden allemaal 7 andere spreeuwen om zich heen in de gaten. Ze willen niet te ver van de slaapplaats vandaan vliegen, dus wordt er regelmatig weer omgekeerd en teruggevlogen. Maar waarom ze zo wervelend vliegen is niet duidelijk.

De Haagse dichter Henry van Sanderburg heeft dit spektakel prachtig verwoord in onderstaand gedicht (met toestemming gepubliceerd).

Spreeuwenzwerm

op engelblauw
op regengrauw
keert
najaarslucht
gebald
zijn licht -:

geklauwde vlucht
een spreeuwlijk
werveldicht

 

 

Paddenstoelen kondigen de herfst aan

Als half augustus, na een periode van droogte, de eerste regenbuien de centrale plas in Lentevreugd weer met water vullen, zijn daar vanuit het niets de reuzenbovisten, parasolzwammen en weidekringzwammetjes. Ze kondigen de herfst aan.

parasolzwam in het gras
parasolzwam in het gras

De reuzenbovisten vallen onmiddellijk op, omdat de grote witte bollen boven het gras uitsteken. Als het vlees nog wit is, is de reuzenbovist eetbaar. Maar vaak zijn er stukken vanaf en beginnen ze bruin te kleuren. Misschien per ongeluk omver geschopt door de paarden of runderen in het gebied. Ook de weidekringzwam is eetbaar. De zwam komt in groepen of kringen voor, maar ook als losse exemplaren. Net als de parasolzwam.

In Nederland komen 4500 verschillende paddenstoelen voor; Lentevreugd telt ongeveer 70 soorten.

Speuren naar vlinders

Speur met de gids van Staatsbosbeheer mee naar de vlinders op Lentevreugd. Op de overgang tussen de duinen en de polders bij Wassenaar ligt een warme zuidhelling met veel bloemen. En waar bloemen zijn, zijn vlinders!

dagpauwoog
dagpauwoog

Struin op zondag 13 augustus tussen 13.00 – 15.00 uur samen met de gids door dit jonge natuurgebied en ontdek de grote variatie aan dagvlinders.
Aanmelden kan op de website van Staatsbosbeheer.

 

Veel belangstelling voor de excursie op 21 mei

Het was dubbel feest in Lentevreugd op zondag 21 mei. Vanwege Fête de la Nature en het 40-jarig jubileum van IVN Leiden werd er in het natuurgebied een speciale wandeling georganiseerd. Er was veel belangstelling voor. Ruim 50 deelnemers wandelden van post naar post, waar enthousiaste IVN gidsen ze vertelden over de vogels, grote grazers en planten in Lentevreugd.

pasgeboren kalfje

Onder andere de rietgors, graspieper en grote bonte specht lieten zich goed zien. Vanuit de rand van Berkheide liet de koekoek continu van zich horen. Bij de grote grazers waren de laatste weken kalfjes geboren en die trekken natuurlijk altijd de aandacht.  Ook was er een leuke activiteit voor kinderen. Zij konden bloemetjes verzamelen en opplakken en zo hun eigen natuurschilderijtjes maken. Onder het genot van vlaai en iets te drinken werd de excursie muzikaal afgesloten door het Woudenbergtrio. Een zeer geslaagde middag mede dankzij het prachtige weer.

Vier het feest van de natuur met ons mee

Op zondag 21 mei organiseert IVN Regio Leiden vanaf 14:00 uur in Lentevreugd het evenement ‘Hotspots van Lentevreugd’. Dit betreft één van de twaalf jubileumexcursies die het IVN Leiden organiseert ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan.  De excursie valt samen met het  Fête de la Nature die mensen op een positieve en feestelijke manier in contact brengt met de natuur en met andere mensen.

“Vier het feest van de natuur met ons mee” verder lezen

Ieder zingt zijn eigen lied

In Lentevreugd kleurt alles groen en de vogels zingen het hoogste lied. De sprinkhaanzanger bijvoorbeeld met zijn kenmerkende rinkelende geluid dat sprekend lijkt op dat van een sprinkhaan. Uit de duinrand hoor je de nachtegaal en in de duindoorns fitis en braamsluiper. Vanuit het riet zingt de rietzanger zijn lied tegelijk met de blauwborst.

zingende blauwborst
zingende blauwborst

Hoor je gekras, dan is dat de grasmus. De huiszwaluw, boerenzwaluw en gierzwaluw zijn teruggekeerd uit hun winterverblijven. Tapuiten trekken door, maar soms strijken ze neer op een kale plek. Ook de gele kwikstaarten zijn op trek. Als je ze wilt zien moet je ’s morgens vroeg gaan kijken in de buurt van de Schotse Hooglanders. De gele – maar ook de Engelse – kwikstaarten jagen op de opvliegende insecten die door de grote grazers worden opgeschrikt.

Lentebodes

Lentevreugd doet haar naam eer aan. De lente is duidelijk zichtbaar en hoorbaar.  Rond de bloeiende wilgen en sleedoorns gonst het van de bijen.  Vanuit de struiken klinkt  onophoudelijk  het ‘gekneuter’ van de kneutjes die uit hun winterverblijf zijn teruggekeerd om hier te broeden.
Twee kleine plevieren willen ook weten dat het lente is. Een eenzame kievit kan het niet verkroppen en probeert ze te verjagen. Wordt het lang wachten of verschijnt er binnenkort ook voor de kievit een partner bij de grote plas?
In Lentevreugd is dan wel niet het eerste kievitsei gevonden, wel staat de eerste kievitsbloem in bloei. De komende dagen zullen er meer verschijnen. Waarschijnlijk laten ooievaars zich dit voorjaar vaker in Lentevreugd zien. De ooievaarspaal aan de rand van het golfterrein is namelijk voor het eerst sinds jaren in de smaak gevallen bij een ooievaar. Voedsel zoekt hij aan de andere kant van de Katwijkseweg en in  Lentevreugd. En deze ooievaar is niet alleen. Sinds kort staat er ook een ooievaarspaal aan de noordgrens van Lentevreugd en ook daar blijkt een ooievaar belangstelling voor te hebben.

Vogelexcursie op 12 mei

In de Nationale Vogelweek organiseert IVN Leiden op 12 mei om 07.00 uur een vogelexcursie in Lentevreugd.  In de maand mei zijn er flink wat rietvogels actief waaronder rietgors, rietzanger, kleine karekiet en blauwborst. Tijdens een rondwandeling hopen we uiteraard nog meer soorten tegen te komen.

Rietgors

Klik hier voor meer informatie
en aanmelden.

CBS meldt sterke achteruitgang veldleeuwerik

Sinds 1960 is het aantal boerenlandvogels met 60 tot 70 procent teruggelopen. Dat komt neer op de verdwijning van meer dan tweeënhalf miljoen broedvogels in ruim vijftig jaar. Dit blijkt uit de broedvogelindicator van het CBS. Enkele soorten zijn in grote delen van ons land bijna niet meer te vinden. Sinds 1960 zijn naar schatting 750 duizend tot 1,1 miljoen broedparen van de veldleeuwerik verdwenen. Ook de patrijs (afname 93 procent), de zomertortel (afname 92 procent), de ringmus (afname 93 procent) en de grutto (afname 68 procent) zijn tegenwoordig schaarse verschijningen.

Veldleeuwerik
Veldleeuwerik, foto René van Rossum