Waar ijs ligt…

…moet geschaatst worden. Ook in Lentevreugd. Op de eerste dag van maart gingen schaatsliefhebbers het ijs op.

 • ijspret

Reeën in de winter

Wandel je ’s morgens vroeg of in de namiddag in Lentevreugd, dan heb je kans een groepje reeën te zien. Ze komen uit de duinrand. Reeën vormen in de winter groepjes van twee tot vier dieren, die sprongen worden genoemd. Ze grazen niet zoals de Schotse Hooglanders en Konikpaarden, maar eten jong blad van allerlei struiken, verse kruiden en grasjes. Om de winter door te komen eten ze ook de bast van bomen en struiken.

 • Reeën in de winter
  Reeën in de winter

Reeën kunnen goed horen, zien en ruiken. Als je een ree tegenkomt en je hebt de wind mee (van de ree af) en je beweegt niet, dan kan het zijn dat de ree niet wegvlucht. Heeft hij je geroken of zien bewegen, dan zoekt hij dekking in het struweel.

Het gewei van een reebok, dat minder imposant is dan dat van een mannelijk edelhert, groeit tijdens de winter. De basthuid wordt, nadat het gewei volgroeid is, in de lente afgeschuurd.

Koetjes en kalfjes

Wie nu in Lentevreugd wandelt kan tussen de Konikpaarden en Schotse Hooglanders veulentjes en kalfjes zien lopen. Kalveren worden het hele jaar door geboren. Dat er in januari een veulen is geboren, dat is nieuw voor Lentevreugd.

veulen
veulen

Zij komen normaal gesproken in de lente ter wereld. Late geboortes tot in augustus schijnen elders ook voor te komen. Geen dierenarts komt er aan te pas als de kalfjes en veulens ter wereld komen. Het gaat bijna altijd goed. Het veulen dat in januari ter wereld kwam maakt het goed. Dat is niet altijd zo. Zo heeft het kalf dat voor de Kerst werd geboren het helaas niet gered.

blonde koe met bruin kalf
blonde koe met bruin kalf

In januari liep er weer een kalfje rond waarbij niet direct duidelijk was bij welke moeder het hoorde. In de kudde lopen zowel zwarte als bruine koeien rond. Bij bruine koeien horen bruine kalfjes, bij zwarte zwarte. En nu kreeg een blonde moederkoe een kalf met een bruine vacht! Dat zal wel iets met vaderstier te maken hebben. Mocht het deze winter nog flink koud worden dan is dat geen probleem, de jongen kunnen er tegen.

In deze tijd van het jaar…

…kun je in Lentevreugd zo maar begroet worden door een ijsvogel.
Als het vriest zie je hem vaak aan de slootkant bij de ingang aan de Katwijkseweg. Hier stroomt het water en vriest het op sommige plekken minder snel dicht. Anders dan zijn naam doet vermoeden heeft de ijsvogel het niet zo op ijs, want hij kan dan niet bij zijn eten: visjes.

 • ijsvogel op tak
  ijsvogel op tak

Even verderop staan Konikpaarden zich op te warmen na een koude nacht. Zij tonen geen interesse in de blauwe reiger die een zilverreiger wegjaagt. Aan de andere kant van Lentevreugd een vredelievender tafereel. Op het ijs bij een wak zit een zilverreiger in gezelschap van knobbelzwaan, grauwe gans, wilde eend, meerkoet en smient. De meerkoeten die aan de kant in het gras zaten kwamen ineens naar het water gerend. Er was een buizerd neergestreken, vandaar…

Doorstapwandeling op 11 februari

Zin in een fijn stuk wandelen op de zondagochtend ? In een prachtige en rustgevende omgeving ? Waarbij stil wordt gestaan bij iets interessants, maar dan weer lekker verder lopen!
Kom dan op 11 februari naar Lentevreugd.

schotse hooglander in de sneeuw
schotse hooglander in de sneeuw

De wandeling start om 10.00 uur vanaf de parkeerplaats Lentevreugd,  Katwijkseweg 19A Wassenaar (vlakbij rotonde Katwijkseweg/Kokshoornlaan, N441). Het is verstandig hoog en waterdicht schoeisel of regenlaarzen aan te trekken én u te kleden op de verwachte weersomstandigheden.

Aanmelden is niet nodig.

Aftrap 5000-soorten jaar

Op zaterdag 6 januari wordt in Bezoekerscentrum Meijendel het startsein gegeven voor het 5000-soortenjaar Hollandse Duinen.
Een jaar lang zullen vrijwilligers de natuur in Hollandse Duinen
in kaart brengen en de waarnemingen van planten en dieren doorgeven aan Waarneming.nl. Ook in Lentevreugd.

moeraswespenorchis
Moeraswespenorchis

Het streven is om meer dan 5000 planten- en diersoorten te spotten. Op 6 januari wordt daarmee een vliegende start gemaakt door al 500 soorten te vinden.

Wilt u meedoen, meldt u dan hier aan.

Op zoek naar 5000 planten- en diersoorten in Hollandse Duinen

Dit jaar organiseren Dunea, Staatsbosbeheer, EIS Kenniscentrum insecten en Waarneming.nl het 5000-soorten jaar in Hollands Duinen. Vrijwilligers van landelijke en regionale natuurverenigingen proberen 5000 planten- en diersoorten te vinden in de Zuid-Hollandse Duinen. Ook in Lentevreugd.

Planteninventarisatie in Lentevreugd
Planteninventarisatie in Lentevreugd

Er wordt gekeken naar vogels, zoogdieren, planten, paddenstoelen, vlinders, bijen en stranddieren.
De verzamelde gegevens worden gebruikt voor het natuurbeheer en voor onderzoek. Iedereen kan bijdragen door waarnemingen door te geven op Waarneming.nl

Over het 5000-soorten jaar worden in 2018 meer dan 100 activiteiten georganiseerd. Uiteenlopend van een nachtvlindernacht tot een stranddag waarbij er met sleepnetten naar zeedieren wordt gezocht. Een deel van deze activiteiten is ook voor minder geoefende waarnemers een ideale gelegenheid om kennis te maken met een nieuwe dier- of plantengroep, en biedt de kans om een keer mee te lopen met een van de vele groepen vrijwilligers die actief zijn in het gebied.

In de loop van januari worden de activiteiten aangekondigd via de website van Hollandse Duinen.

Winter wonderland

Op 10 en 11 december viel er een dik pak sneeuw. Het zorgde in Lentevreugd voor een sprookjesachtige sfeer.

 • dik pak sneeuw

foto’s van Hugo Woudenberg

 

Bont en zwart

Zwarte kraaien zijn vaste bezoekers van Lentevreugd. In deze tijd van het jaar zie je tussen zwarte kraaien wel eens kraai met een lichtgrijze rug, mantel en buik. Het gaat om de bonte kraai. De bonte kraai broedt vooral in de Oostelijke helft van Europa en is in de winter in Nederland te zien.
 • bonte kraai tussen de zwarte kraaien
  bonte kraai tussen de zwarte kraaien
Al een aantal jaren sluit een bonte kraai zich aan bij een grote groep zwarte kraaien om samen in bad te gaan. Ook kruipen ze bij harde wind bij elkaar. Ze zitten dan in het gras in het midden van Lentevreugd. Waarschijnlijk is het daar beter toeven dan in zwiepende boomkruinen verderop in de duinen. Gaat het steeds om dezelfde bonte kraai? We weten het niet.

Veldleeuwerik op nieuwe Rode Lijst

Eind november is de nieuwe Rode Lijst van broedvogels vastgesteld. Deze lijst geeft de gezondheidstoestand van de Nederlandse vogels weer. Sovon Vogelonderzoek Nederland beoordeelde in opdracht van het ministerie van LNV welke vogelsoorten er in de gevarenzone zitten of met uitsterven bedreigd worden. Dat gebeurde voor het laatst in 2004.

Zo’n 44% van de broedvogels staat op de lijst. De vogels zijn ingedeeld in verschillende categorieën naar mate van ernst: verdwenen, ernstig bedreigd, bedreigd, kwetsbaar of gevoelig. Helaas staat de veldleeuwerik ook op de Rode lijst, als gevoelige soort.

Veldleeuwerik, foto van René van Rossum
Veldleeuwerik, foto van René van Rossum

“Een Rode Lijst is hét uitgangspunt voor beschermingsmaatregelen: hij laat zien waar we actie moeten ondernemen om te voorkomen dat de bouwstenen van het leven uitsterven”, zegt Coenraad Krijger, directeur IUCN Nederland.

Des te belangrijker is het werk van de vrijwilligers die door specifieke beheermaatregelen Lentevreugd geschikt maken als broedplaats voor de veldleeuwerik.