Madeliefje, onze nationale bloem

De Belgen hebben de klaproos, de Duitsers de korenbloem, de Oostenrijkers de Eidelweiss en de Finnen het lelietje-van-dalen. Bijna elk Europees land heeft een nationale bloem. En sinds 4 juni heeft Nederland er ook een: het madeliefje. De verkiezing was een initiatief van het radio- en tv-programma Vroege Vogels. Het madeliefje komt veel voor in graslanden en bloeit het hele jaar, zolang het niet vriest. 

In mei leggen alle vogels een ei

rietzanger
rietzanger

In Lentevreugd hebben de meeste broedvogels een nest gemaakt en eieren gelegd, en bij sommigen zijn er al jongen. Ondanks alle moeite die vrijwilligers doen om het gebied aantrekkelijk te maken voor de veldleeuwerik, is er ook dit jaar helaas geen broedgeval. Daarentegen broeden er wel veel rietzangers en kleine karekieten. Je hoort ze aan de rand van de parkeerplaats van Lentevreugd, in het riet. Ook de kwaliteitsimpuls die Staatsbosbeheer afgelopen jaar in het gebied heeft gedaan, lijkt zijn vruchten af te werpen. Door de afgravingen is er meer natte (duin)natuur ontstaan en daar profiteren kievit, kleine plevier, meerkoet, tafeleend, dodaars en grauwe gans van. Misschien gaat het porseleinhoen er broeden, hij is in ieder geval gehoord.

  • rietzanger
    rietzanger

Bloemenwandeling op 16 juni

In juni is er een bonte diversiteit aan bloemen te zien in Lentevreugd. Wandel op vrijdagavond 16 juni mee en krijg een kleurig beeld van dit mooie natuurgebied. Bij deze wandeling wijst de natuurgids van IVN u op de verschillende planten die er groeien en bloeien – wie weet ook orchideeën! – en wordt de samenhang tussen de planten en de ondergrond uitgelegd. Waarom zie je sommige planten nu juist wel of niet op bepaalde plekken? Wilt u mee, meld u dan aan via mail: lauravanduijn@gmail.com
Datum en tijd: 16 juni 2023, 19.00 – 21.00 uur
Adres: Verzamelen op het parkeerterrein van Lentevreugd in Wassenaar, ingang bij de rotonde Katwijkseweg-Kokshornlaan.
Meer informatie over de excursie op de website van IVN Leiden

Vlinderen in de week van de biodiversiteit, excursie 26 mei

Speciaal voor vlinders en libellen is er in 2013 in Lentevreugd samen met de Vlinderstichting een Vlinderroute uitgezet. Vrijwilligers onderzoeken jaarlijks hoe het er met de vlinders gaat. Van april tot oktober lopen zij de route volgens een bepaald protocol en inventariseren de vlinders die zij tegenkomen. Op die manier kunnen telgegevens van meerdere jaren met elkaar worden vergeleken en de vlinderstand worden gemonitord. In de Week van de Biodiversiteit – op 26 mei – kunt u met natuurgids Hugo Woudenberg meelopen op de Vlinderroute. U kunt zich voor deze bijzondere excursie aanmelden door een mail te sturen naar KNNVLeidenWeekvdBiodiversiteit@gmail.com. Er kunnen maximaal 8 deelnemers mee; niet-leden van KNNV en IVN hebben bij deze excursie voorrang. De excursie is van 10.00 – 12.00 uur. Verzamelen vanaf 9.45 uur op het parkeerterrein van Lentevreugd (bij de rotonde in de Katwijkseweg te Wassenaar).

Landschapswandeling in Lentevreugd op 19 mei

Paarden en runderen bij het hoofdpad
Paarden en runderen bij het hoofdpad

Elk natuurgebied heeft zijn eigen kenmerken en samen vormen deze het landschap. De onderdelen beïnvloeden elkaar ook. Zo heeft de samenstelling van de bodem bijvoorbeeld effect op wat voor planten en dieren er leven. In de wandeling op 19 mei gaan de gidsen vanuit vier invalshoeken naar het landschap in Lentevreugd kijken om zo de onderlinge samenhang beter te begrijpen: de ondergrond, bebouwing en beplanting, de geschiedenis van het gebied en de seizoensinvloeden. Vind je het interessant om een completer beeld van dit mooie natuurgebied te krijgen, wandel dan mee. De wandeling, onder leiding van IVN Leidse Regio, is van 10.00 tot 11.30 uur. Verzamelen: Katwijkseweg 19 Wassenaar

Kunstenaars laten zich inspireren door de zang van de veldleeuwerik

Het stuk The lark ascending – de opstijgende leeuwerik – is een van de bekendste composities van Ralph Vaughan Williams. Hij gaf de zang van de vogel aan de soloviool, die door de orkestpartijen heen dartelt, tot op grote hoogte. De eerste inspiratie voor Vaughan Williams was trouwens een gedicht over een zingende leeuwerik, met dezelfde titel, van dichter George Meredith.

De muziek is prachtig, maar met de veldleeuwerik gaat het erg slecht. De afgelopen zestig jaar is het aantal met 95 procent gedaald, zo meldt Vogelbescherming Nederland. Het RVW-genootschap komt nu in actie. De organisatie roept iedereen op opnamen te maken van de zang van veldleeuweriken. De bedoeling is dat de opnamen beschikbaar komen voor componisten, als inspiratie voor nieuwe stukken over de leeuwerik.

De natuurbeschermingsorganisaties die meedoen aan het project hopen natuurlijk dat deze aandacht voor de leeuwerik de kansen voor de vogel zullen vergroten. De Britse violist Tasmin Little, die The lark ascending vaak uitvoerde, is het gezicht van de actie.

Ook opnamen gemaakt in Nederland zijn van harte welkom. Stuur deze, bijvoorbeeld via WeTransfer, naar wildlifesound@bl.uk. Bij problemen met de verzending of andere vragen kun je contact opnemen met projectbeheerder Andrew Green, gardengreen333@yahoo.co.uk.

Het rammelt in Lentevreugd

Wandel je in deze tijd in Lentevreugd, dan zou je rammelende hazen kunnen zien. Als de rammelaar (de mannelijke haas) te dichtbij de moer (de vrouwlijke haas) komt, beginnen ze met hun voorpoten te boksen. Als de hazen na een tijdje aan elkaar gewend zijn vormen ze een paartje. Deze ‘bokswedstrijd’ is onderdeel van de paartijd, ook wel de rammeltijd genoemd. De paartijd loopt van februari tot en met april.

  • Haas tussen gras
    Haas tussen gras

Vroege-lente wandeling in Lentevreugd op 26 maart

blauw druifje
blauw druifje

Terwijl de kievit zijn karakteristieke baltsvlucht laat zien, neemt de natuurgids van IVN Leidse Regio u op zondag 26 maart mee dit prachtige natuurgebied in. De lente is aangebroken en daarom zal er vooral aandacht zijn voor de bodes die deze periode kenmerken. Naast de kievit zullen ook andere (vroege) vogels van zich laten horen. Her en der zullen plantjes hun bloemen laten zien. Omdat  het gebied voorheen een bollenland is geweest, is dit ook waar te nemen aan de bloembollen die hun kop opsteken. Naast grote dieren zoals de Konikspaarden en Schotse Hooglanders is er ook aandacht voor de kleinere (water)diertjes. De diverse poeltjes en rellen die Lentevreugd van water voorzien, zitten vol met leven.

Wandel mee en laat u verrassen door wat Lentevreugd in de lente allemaal te bieden heeft. De gids vertelt u er graag over. De wandeling zal ongeveer 2 uur duren en begint om 10.00 uur. Verzamelen bij het parkeerterrein van Lentevreugd (bij de rotonde Katwijkseweg/Kokshoornlaan). Er zijn geen kosten aan verbonden en aanmelden is niet nodig.

Winterwandeling in Lentevreugd op zondag 26 februari

wandelpad

Een natuurgids van IVN Leidse Regio neemt u mee het gebied in, waar u ongeveer anderhalf uur lekker gaat doorstappen. De gids vertelt u van alles over de planten en dieren in Lentevreugd en zal stil staan bij de lentebodes. Lentevreugd was vroeger een bollengebied en het kan zijn dat er hier en daar nog bloembollen in de grond zitten. Ook zal de gids iets vertellen over de werkzaamheden die Staatsbosbeheer en Dunea afgelopen jaar in Lentevreugd hebben verricht. Dunea heeft een transportleiding vernieuwd en Staatsbosbeheer heeft nieuwe rellen gegraven en een verhard pad aangelegd dat naar een vogelkijkpunt leidt. Vanaf dat kijkpunt heeft u prachtig uitzicht over de rietlanden. Na afloop biedt IVN u een kop koffie of thee aan in restaurant De Baron aan de Katwijkseweg, niet ver van Lentevreugd. De wandeling begint om 10.00 uur, verzamelen bij het parkeerterrein van Lentevreugd (bij de rotonde Katwijkseweg/Kokshornlaan). Er zijn geen kosten aan verbonden en aanmelden is niet nodig.

Dunea bijna klaar met vervangen transportleiding

De afgelopen maanden is Dunea druk bezig geweest met het vernieuwen van de transportleiding in Lentevreugd. De werkzaamheden zijn bijna afgerond. Er moet alleen nog een stuk naar de Katwijkseweg toe worden gedaan. Daar waar de nieuwe leiding klaar is, zijn de rijplaten weggehaald.

  • grond weggraven en koppelen buizen
    grond weggraven en koppelen buizen