Leerlingen Amerikaanse school opnieuw in Lentevreugd

Op 17 en 18 mei waren vijf klassen van de Amerikaanse school in Wassenaar op excursie in Lentevreugd. Vorig najaar hebben zij geholpen met het beheer van het natuurgebied. Zij hebben toen gemaaid, maaisel afgevoerd, duindoorns uitgestoken en poep van de grote grazers opgeruimd. En nu kwamen de leerlingen terug om te zien wat er allemaal aan biodiversiteit te vinden is in Lentevreugd.

excursie amerikaanse school
excursie Amerikaanse school

Onder leiding van gidsen van IVN gingen ze op zoek naar vlinders, insecten, vogels en planten. In de lessen op school was daar al aandacht aan besteed. Op 17 mei werden er 27 vogelsoorten geteld, op 18 mei 37.

De leerlingen hebben het enorm naar hun zin gehad.

Zingende spotvogel hoogtepunt van de vogelexcursie op 12 mei

Lentevreugd, zaterdag 12 mei, 07.00 uur. Zo’n dertig mensen zijn vroeg opgestaan om deel te nemen aan de wandelexcursie die in het kader van de Nationale Vogelweek is georganiseerd.

kleine plevier
kleine plevier

Twee groepen gingen op pad om vogels te spotten. Samen zagen en  hoorden zij 46 vogelsoorten. Hoogtepunten waren een zingende spotvogel en sprinkhaanzanger. Maar ook koekoek, nachtegaal en kleine plevier waren van de partij.

Wandelexcursie voor vroege vogels

Op 12 mei barst de Nationale Vogelweek weer los en worden er in heel Nederland vogelexcursies georganiseerd. Ook in Lentevreugd: op 12 mei. U moet wel vroeg uit de veren, want de excursie start om 07.00 uur. U maakt kans op het zien van bijzondere vogels als rietzanger, kneu, graspieper en torenvalk. Dit jaar is uitgeroepen tot het Jaar van de Huiszwaluw, omdat het niet goed gaat met deze vogel. Uiteraard zullen de excursieleiders tijdens de wandeling aandacht besteden aan de huiszwaluw, die in Lentevreugd nestmateriaal verzamelt en jaagt op insecten. En de zeldzaam geworden veldleeuwerik, hoe gaat het daarmee? De excursieleiders vertellen u wat er wordt gedaan om Lentevreugd als broedplek aantrekkelijk te maken voor de veldleeuwerik.

KneuDe wandeling duurt ongeveer twee uur en is geschikt voor beginnende en gevorderde vogelkenners. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden. Startpunt is het parkeerterrein bij de ingang van Lentevreugd, Katwijkseweg 19A in Wassenaar. De excursie gaat over onverharde paden, die soms drassig zijn. Het gebied is daarom niet geschikt voor minder validen. Trek waterdichte wandelschoenen of laarzen aan en vergeet uw verrekijker niet. Neem eten en drinken mee. Er is geen horeca en er zijn geen sanitaire voorzieningen. Er mogen geen honden mee. De excursieleiders hebben vogelboeken bij zich en een telescoop waar u doorheen kunt kijken.

Beheerplan Meijendel & Berkheide ter inzage tot en met 16 mei

De provincie Zuid-Holland heeft voor het gebied Meijendel & Berkheide een beheerplan opgesteld.  Daarin staat welke maatregelen worden genomen om de bijzondere natuur van Meijendel & Berkheide te beschermen en welke activiteiten er plaats mogen vinden. Lentevreugd maakt onderdeel uit van het beheerplan.

Lentevreugd
Lentevreugd

Het beheerplan ligt tot en met 16 mei 2018 ter inzage in de gemeenten Den Haag, Katwijk en Wassenaar, op het Provinciehuis in Den Haag en (op afspraak) op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het is ook online beschikbaar. Wie beroep wil aantekenen tegen het beheerplan moet dat voor 17 mei doen bij de rechtbank van het arrondissement waar zijn of haar gemeente onder valt.

 

Lentekriebels bij de kikkers

In Lentevreugd komen verschillende reptielen en amfibieën voor: zandhagedis, kleine watersalamander, bruine kikker, groene (meer)kikker, boomkikker, gewone pad en de rugstreeppad. De bruine kikker is er in de lente vroeg bij met de voortplanting. Op de paaiplaats hebben ze zachtjes zitten knorren en eitjes gelegd. Die zijn medio april uitgekomen.

  • bruine kikker
    bruine kikker
Ook de andere kikkers laten van zich horen.  Bijzonder sfeervol zijn nu nachtelijke lenteavonden waarin de rugstreeppadden zitten te ratelen en de boomkikkers er boven uit tetteren. Ook de groene kikkers (meerkikkers) nemen nu hun posities in aan de waterkant. Als er onraad dreigt duiken ze van de kant het water in en verbergen zich tussen de waterplanten.

Franse vogelstand achteruit

Vogelaantallen in Franse landbouwgebieden zijn de afgelopen 15 jaar met gemiddeld 30% teruggelopen.  Op sommige plaatsen zijn complete soorten, zoals veldleeuweriken en patrijzen helemaal verdwenen. Dat toont recent onderzoek aan. De gegevens zijn afkomstig uit twee studies, een op landelijke schaal en de andere gericht op een specifieke landbouwregio.

Veldleeuwerik
Veldleeuwerik, foto René van Rossum

De cijfers over de dramatische achteruitgang komen overeen met trends die eerder zijn waargenomen in andere delen van Europa, waaronder Nederland. Franse wetenschappers zijn geschokt. Ze dachten dat de vogelstand in Frankrijk relatief stabiel was.

Blauwborst kondigt de lente aan

Vanaf de tweede helft van maart kun je de blauwborst weer horen zingen. In april doet hij er nog een schepje bovenop en barst het gezang echt los. Als je hem hoort is de lente in aantocht.

zingende blauwborst
zingende blauwborst

Sinds de jaren ’70 heeft de soort een flinke opmars gemaakt in Nederland, omdat er meer geschikt leefgebied is bijgekomen. Blauwborsten zijn riet- en moerasvogels. Zij zijn houden vooral van ruige gebieden, zoals in delen van Lentevreugd. Er broeden inmiddels tussen de 12.000 en 15.000 paartjes in Nederland.

“Blauwborst kondigt de lente aan” verder lezen

Bitterkoud, en dan eindelijk lente

De eerste dagen van maart waren bitterkoud en de vogels hadden het moeilijk. Dat was goed te merken aan de snippen. Watersnippen en bokjes vlogen af en aan naar Lentevreugd en doken hongerig weg in de greppels langs de Katwijkseweg op zoek naar voedsel. Veel overwinterende watervogels waren uitgeweken naar een wak aan de overkant van de Katwijkseweg, want de plas in Lentevreugd was bevroren.  Daar zat een groep smienten bij elkaar. Tussen de smienten,  ook een paar minder alledaagse watervogels: een Amerikaanse smient en pijlstaarten. En langs de kant van het wak lepelaars! Die waren vermoedelijk net aangekomen uit hun winterverblijf in West Afrika, op weg naar Noord-Holland of de Waddeneilanden.
  • snip
    snip
De eerste zondag van maart brak de lente aan. De straffe oostenwind ging liggen. Het ging dooien. De merel was een paar weken geleden al gaan zingen, maar daar kwam nu een voorzichtig riedeltje van de heggenmus bij en een aarzelende vinkenslag. In het al ijsvrije gedeelte van Lentevreugd genoten twee nonnetjes van de zondagsrust. Zij hebben nog een lange weg voor de boeg naar hun broedgebied in Lapland of Rusland.

Waar ijs ligt…

…moet geschaatst worden. Ook in Lentevreugd. Op de eerste dag van maart gingen schaatsliefhebbers het ijs op.

  • ijspret

Reeën in de winter

Wandel je ’s morgens vroeg of in de namiddag in Lentevreugd, dan heb je kans een groepje reeën te zien. Ze komen uit de duinrand. Reeën vormen in de winter groepjes van twee tot vier dieren, die sprongen worden genoemd. Ze grazen niet zoals de Schotse Hooglanders en Konikpaarden, maar eten jong blad van allerlei struiken, verse kruiden en grasjes. Om de winter door te komen eten ze ook de bast van bomen en struiken.

  • Reeën in de winter
    Reeën in de winter

Reeën kunnen goed horen, zien en ruiken. Als je een ree tegenkomt en je hebt de wind mee (van de ree af) en je beweegt niet, dan kan het zijn dat de ree niet wegvlucht. Heeft hij je geroken of zien bewegen, dan zoekt hij dekking in het struweel.

Het gewei van een reebok, dat minder imposant is dan dat van een mannelijk edelhert, groeit tijdens de winter. De basthuid wordt, nadat het gewei volgroeid is, in de lente afgeschuurd.