Aan het werk voor de veldleeuwerik en vlinders

Het broedseizoen is voorbij en de vrijwilligersgroep is in augustus weer gestart met de beheerwerkzaamheden in Lentevreugd. Een ochtend in de week maaien zij het Leeuwerikveld, harken het maaisel op wiersen en voeren het maaisel af. Op die manier wordt verruiging tegengegaan en krijgen bloemen de kans zich te ontwikkelen. Hiermee creëren zij gunstige omstandigheden voor de veldleeuwerik om er in het voorjaar te broeden.

Schotse hooglanders
Schotse hooglanders

In een ander deel van Lentevreugd – het vlinderveld – wordt ook gemaaid en wordt duindoorn uitgestoken om het ook de vlinders naar de zin te maken. Op 20 en 21 september hebben leerlingen van de Amerikaanse school geholpen. Zij hebben weer goed werk geleverd. Veel dank daarvoor! “Aan het werk voor de veldleeuwerik en vlinders” verder lezen

Nog plaatsen vrij voor de lezing en excursie over de huiszwaluw op 1 september

In het kader van het Jaar van de Huiszwaluw geven Hugo Woudenberg en Annemieke Jansen van de Stichting Leeuwerikfonds een lezing over de huiszwaluw in de bibliotheek van Wassenaar. Deze begint om 10.30 uur.

logo Jaar van de HuiszwaluwVan 11.45 tot 12.30 uur is er een excursie over de huiszwaluw in Lentevreugd. U dient op eigen gelegenheid van de bibliotheek naar Lentevreugd te gaan. Voor deelname kunt u zich aanmelden bij de bibliotheek Wassenaar-Voorschoten.

 

 

 

1 september: lezing en excursie over de huiszwaluw

Het gaat niet goed met de huiszwaluw. Daarom hebben SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland 2018 uitgeroepen tot het Jaar van de Huiszwaluw. In het kader van dit themajaar organiseren Hugo Woudenberg en Annemieke Jansen van de Stichting Leeuwerikfonds een lezing over de huiszwaluw in de bibliotheek van Wassenaar. Aansluitend is er een excursie in Lentevreugd. Tijdens de lezing en excursie vertellen zij u alles over het leven van de huiszwaluw en over wat u  zelf kunt doen om de huiszwaluw een  handje te helpen.

huiszwaluw
huiszwaluw

De lezing begint om 10.30 uur, de excursie is van 11.45 tot 12.30 uur. Het is de bedoeling dat u op eigen gelegenheid van de bibliotheek naar Lentevreugd gaat. Voor de lezing en excursie kunt u zich aanmelden bij de bibliotheek Wassenaar-Voorschoten.
Deelname kost € 3,50.

Droogte: koeien en paarden (niet) in bad

Waar anders de centrale plas in Lentevreugd vol leven is, staan nu alleen wat Konikpaarden een bad te nemen. Een zandbad wel te verstaan, want het water in de plas is verdampt. Dat gebeurt iedere zomer, maar dit jaar eerder dan voorgaande jaren. Na de overvloedige regen in mei droogde de plas langzaam op.  Kleine plevier, blauwe reiger, tureluur en lepelaar deden zich te goed aan de overvloed aan voedsel op het krimpende wateroppervlak. Toen de plas in de warme junimaand droog viel maar de grond nog vochtig, vonden alleen een paar jonge spreeuwen en kwikstaarten er nog voedsel. Nu is de plas kurkdroog en profiteren de Schotse Hooglanders en Koniks er van de verkoelende zeewind. Tot het ook de runderen te warm wordt en zij op zoek gaan naar een plek waar nog wel water is.

  • runderen op opgedroogde plas
    runderen op opgedroogde plas

 

Speuren naar vlinders op 27 mei

Speur op 27 mei met een gids van Staatsbosbeheer mee naar de vlinders op Lentevreugd. Op de overgang tussen de duinen en de polders bij Wassenaar ligt een warme zuidhelling met veel bloemen. En waar bloemen zijn, zijn vlinders! Struin samen met de gids door het natuurgebied en ontdek de grote variatie aan dagvlinders.

kleine vuurvlinder
oranje zandoogje

De vlinderexcursie start om 14.00 uur op de parkeerplaats van Lentevreugd ( Katwijkseweg 19A) en  duurt ongeveer tot 16.00 uur. U kunt zich aanmelden op de website van Staatsbosbeheer.  Deelname kost € 5.00 voor volwassenen en € 2.50 voor kinderen
t/m 12 jaar

Leerlingen Amerikaanse school opnieuw in Lentevreugd

Op 17 en 18 mei waren vijf klassen van de Amerikaanse school in Wassenaar op excursie in Lentevreugd. Vorig najaar hebben zij geholpen met het beheer van het natuurgebied. Zij hebben toen gemaaid, maaisel afgevoerd, duindoorns uitgestoken en poep van de grote grazers opgeruimd. En nu kwamen de leerlingen terug om te zien wat er allemaal aan biodiversiteit te vinden is in Lentevreugd.

excursie amerikaanse school
excursie Amerikaanse school

Onder leiding van gidsen van IVN gingen ze op zoek naar vlinders, insecten, vogels en planten. In de lessen op school was daar al aandacht aan besteed. Op 17 mei werden er 27 vogelsoorten geteld, op 18 mei 37.

De leerlingen hebben het enorm naar hun zin gehad.

Zingende spotvogel hoogtepunt van de vogelexcursie op 12 mei

Lentevreugd, zaterdag 12 mei, 07.00 uur. Zo’n dertig mensen zijn vroeg opgestaan om deel te nemen aan de wandelexcursie die in het kader van de Nationale Vogelweek is georganiseerd.

kleine plevier
kleine plevier

Twee groepen gingen op pad om vogels te spotten. Samen zagen en  hoorden zij 46 vogelsoorten. Hoogtepunten waren een zingende spotvogel en sprinkhaanzanger. Maar ook koekoek, nachtegaal en kleine plevier waren van de partij.

Wandelexcursie voor vroege vogels

Op 12 mei barst de Nationale Vogelweek weer los en worden er in heel Nederland vogelexcursies georganiseerd. Ook in Lentevreugd: op 12 mei. U moet wel vroeg uit de veren, want de excursie start om 07.00 uur. U maakt kans op het zien van bijzondere vogels als rietzanger, kneu, graspieper en torenvalk. Dit jaar is uitgeroepen tot het Jaar van de Huiszwaluw, omdat het niet goed gaat met deze vogel. Uiteraard zullen de excursieleiders tijdens de wandeling aandacht besteden aan de huiszwaluw, die in Lentevreugd nestmateriaal verzamelt en jaagt op insecten. En de zeldzaam geworden veldleeuwerik, hoe gaat het daarmee? De excursieleiders vertellen u wat er wordt gedaan om Lentevreugd als broedplek aantrekkelijk te maken voor de veldleeuwerik.

KneuDe wandeling duurt ongeveer twee uur en is geschikt voor beginnende en gevorderde vogelkenners. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden. Startpunt is het parkeerterrein bij de ingang van Lentevreugd, Katwijkseweg 19A in Wassenaar. De excursie gaat over onverharde paden, die soms drassig zijn. Het gebied is daarom niet geschikt voor minder validen. Trek waterdichte wandelschoenen of laarzen aan en vergeet uw verrekijker niet. Neem eten en drinken mee. Er is geen horeca en er zijn geen sanitaire voorzieningen. Er mogen geen honden mee. De excursieleiders hebben vogelboeken bij zich en een telescoop waar u doorheen kunt kijken.

Beheerplan Meijendel & Berkheide ter inzage tot en met 16 mei

De provincie Zuid-Holland heeft voor het gebied Meijendel & Berkheide een beheerplan opgesteld.  Daarin staat welke maatregelen worden genomen om de bijzondere natuur van Meijendel & Berkheide te beschermen en welke activiteiten er plaats mogen vinden. Lentevreugd maakt onderdeel uit van het beheerplan.

Lentevreugd
Lentevreugd

Het beheerplan ligt tot en met 16 mei 2018 ter inzage in de gemeenten Den Haag, Katwijk en Wassenaar, op het Provinciehuis in Den Haag en (op afspraak) op het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Het is ook online beschikbaar. Wie beroep wil aantekenen tegen het beheerplan moet dat voor 17 mei doen bij de rechtbank van het arrondissement waar zijn of haar gemeente onder valt.

 

Lentekriebels bij de kikkers

In Lentevreugd komen verschillende reptielen en amfibieën voor: zandhagedis, kleine watersalamander, bruine kikker, groene (meer)kikker, boomkikker, gewone pad en de rugstreeppad. De bruine kikker is er in de lente vroeg bij met de voortplanting. Op de paaiplaats hebben ze zachtjes zitten knorren en eitjes gelegd. Die zijn medio april uitgekomen.

  • bruine kikker
    bruine kikker
Ook de andere kikkers laten van zich horen.  Bijzonder sfeervol zijn nu nachtelijke lenteavonden waarin de rugstreeppadden zitten te ratelen en de boomkikkers er boven uit tetteren. Ook de groene kikkers (meerkikkers) nemen nu hun posities in aan de waterkant. Als er onraad dreigt duiken ze van de kant het water in en verbergen zich tussen de waterplanten.