Parnassia, mooi in eenvoud

parnassia
parnassia

Deze maand bloeit het nog: parnassia. Dit prachtige plantje kwam oorspronkelijk veel voor in Nederland, maar is onder meer door ontwatering in rap tempo achteruit gegaan. Parnassia gedijt namelijk op een schrale, kalkrijke, natte bodem. Door het toepassen van verschraling is er in Lentevreugd een plek ontstaan waar parnassia is teruggekeerd. Vanaf het wandelpad is het niet te zien, maar wel als u meegaat met een wandelexcursie. Het kleine plantje dankt zijn naam aan de berg Parnassus op het Griekse eiland Phocis. Daar zou het bloemetje voor het eerst zijn gezien.

Hark, dans en bewonder op 4 september

In het weekend van 3, 4 en 5 september wordt in heel Nederland Fête de la Nature gevierd. Op zaterdag 4 september nodigen de stichting Leeuwerikfonds, IVN Regio Leiden en Staatsbosbeheer je uit om het feest mee te vieren in natuurgebied Lentevreugd. Iedereen is welkom, van jong tot oud. We gaan gras harken, bloemen bewonderen en dansen. Voel je vrij om mee te doen. Onder leiding van natuurgidsen van IVN wandel je naar het Leeuwerikveld waar gemaaid gras bij elkaar geharkt moet worden. Het is bedoeld om de veldleeuwerik in het voorjaar een geschikte broedplek te bieden. De gidsen vertellen daar meer over. Daarna bewonderen we de bloemen die nog in bloei staan en de insecten die het aantrekt. Als de grasharken zijn neergelegd is het tijd voor een hapje en een drankje en muziek. En daar mag op gedanst worden. Het natuurfeest is van 14:00 tot 17:00 uur, verzamelen bij de ingang Lentevreugd, Katwijkseweg 19A, 2242 PD Wassenaar. Er kunnen 30 deelnemers meedoen, dus meld je snel aan. Klik hier om je aan te melden.

Broedsucces kleine plevier

Na drie droge jaren waarbij de centrale plas in Lentevreugd in de vroege zomer droog viel, zorgt de regen dit jaar dat het waterpeil wordt aangevuld. Goed nieuws voor de vogels die in de plas foerageren, zoals de tureluur en kleine plevier. Door de afgravingen van de afgelopen tijd (zie blogs over kwaliteitsimpuls) zijn schaars begroeide bodems met natte plekken ontstaan en die zijn ideaal voor kleine pleviertjes. Vermoedelijk drie paartjes broeden dit jaar in Lentevreugd. Het paar dat als broedplaats de overkant van de centrale plas heeft uitgekozen, verkeert in gezelschap van een stelletje tureluurs en een kievit. Samen maken ze aan de wandelaars in het gebied duidelijk dat het broedseizoen is.

 • kleine plevier en tureluur
  kleine plevier en tureluur

Tipje oranje

Afgelopen vrijdag 11 juni startte het EK voetbal en vandaag speelt het Nederlands elftal, maar van oranjekoorts lijkt nog weinig sprake te zijn. In Lentevreugd is het oranjegevoel al voorbij. De vliegtijd van het oranjetipje zit er voor dit jaar weer op. Sinds drie jaar wordt de vlinder waargenomen in Lentevreugd; steeds mannetjes op zoek naar vrouwtjes. Vanaf 2017 worden er op de website Waarneming.nl waarnemingen van oranjetipjes doorgegeven in het naastgelegen Panbos. Ook dat betreft steeds mannetjes. Er bestond slechts één waarneming van een paring waarop dus een vrouwtje te zien was. Dit jaar is een foto genomen van een vrouwtje in het Panbos. Er is daar sprake van een kleine populatie, wellicht omdat de waardplant look-zonder-look er in groten getale te vinden is. In Lentevreugd staat een andere waardplant, namelijk pinksterbloem. Wie weet wordt er volgend jaar een foto gemaakt van een vrouwtje oranjetipje op een pinksterbloem in Lentevreugd.

 • oranjetipje mannetje
  oranjetipje mannetje

Een kroon op het werk

veldleeuwerik boven een struikje

Al jaren zijn vrijwilligers van Staatsbosbeheer bezig in een deel van Lentevreugd een geschikte broedplaats te creëren voor de veldleeuwerik. Vorig jaar profiteerde niet de veldleeuwerik van al die inspanningen, maar de boomleeuwerik. Gaat het dan dit jaar gebeuren? Sinds 18 april worden meerdere baltsende en zingende veldleeuweriken waargenomen. Eerst drie en sinds 23 april vier. Na medio mei weten we of ze blijven en gaan broeden. Dat zou de kroon op het werk zijn van de vrijwilligers.

Een bijzondere duiker

brilduiker en vrouwtje wilde eend

Wie de afgelopen weken in Lentevreugd was is het vast opgevallen dat er tussen de watervogels op de centrale plas een bijzondere eend zwom: een brilduiker! Vrouwtje wilde eend liet zich de balts-neigingen van de brilduiker welgevallen. De woerd kon niet anders dan zijn partner op gepaste afstand volgen en hopen dat de brilduiker snel doorheeft dat hij de verkeerde bril op heeft.

Lentekriebels

De lente is begonnen en dat is in Lentevreugd goed te merken. De eerste vogels keren terug uit het zuiden om hier te gaan broeden, maar de meesten vliegen na een korte pauze verder. De koperwieken trekken door naar het noorden en hebben nog een lange reis voor de boeg. Merel, blauwe reiger en misschien ook putter zouden in de buurt kunnen gaan broeden. Een paartje grauwe ganzen is in ieder geval een nest aan het maken in het riet. De overvliegende krakeenden zijn nog niet zover, die moeten eerst nog paartjes vormen. Buizerds cirkelen in baltsvlucht miauwend omhoog. Het oude nest aan de duinvoet wordt weer in gebruik genomen. De paarden genieten uit de wind van de warme zonnestralen en een van de koeien likt haar pasgeboren kalf schoon.

 • putters in de elzen
  putters in de elzen

Koning winter in Lentevreugd

Afgelopen weekend trok Koning winter het land in met veel sneeuw en vorst zowel overdag als ’s nachts. Het zorgt voor winterse ongemakken, maar levert ook mooie plaatjes op. Deze fotoserie maakte Hugo Woudenberg in Lentevreugd.

 • paarden in de dekking van duindoornstruiken
  paarden in de dekking van duindoornstruiken

Een bonte wintergast

In Nederland worden weer meldingen gedaan van bonte kraaien. Vroeger was dat een algemene wintergast, maar tegenwoordig zijn er veel minder bonte kraaien in de winter. Dat komt omdat ze veel vaker in hun broedgebieden blijven overwinteren. Al jaren – sinds 2008 – bezoekt één bonte kraai in te winter Lentevreugd. Hij mengt zich vaak tussen de zwarte kraaien, waar hij familie van is. Of deze bijzondere wintergast een en dezelfde vogel is valt niet te zeggen, ook niet of hij steeds dezelfde groep zwarte kraaien uitkiest.

 • bonte kraai in het gras
  bonte kraai in het gras

Bas van der Burg ontdekte in december vorig jaar een bonte kraai in de slaapplaats van een groep van circa 60 zwarte kraaien aan de Katwijkseweg in de buurt van hotel Wassenaar. Daar wordt hij sindsdien vaker opgemerkt. Het is de vraag of het een slaapplaats is. Het kan ook een verzamelpunt zijn waar kraaien vanuit de polder zich verzamelen om vandaar, als het lichter is geworden aan de nieuwe dag te beginnen.

Lentevreugd krijgt kwaliteitsimpuls (deel 5)

In de Kerstperiode lagen de werkzaamheden voor de kwaliteitsimpuls stil, maar die zijn inmiddels hervat. Vrachtwagens reden vorige week af en aan om de afgegraven grond af te voeren. De stuw bij het moeras wordt gerepareerd. Deze zal het water langer vast houden.

 • afvlakken natte duinvallei
  afvlakken natte duinvallei