Daar zijn ze eindelijk

Een week later dan normaal zijn de gierzwaluwen teruggekeerd uit hun wintergebieden in Afrika om in Nederland te broeden. Ook in Lentevreugd zijn ze nu volop de zien en te horen. Ineens hoor je weer dat kenmerkende gierende geluid. Gierzwaluwen brengen het grootste deel van hun leven door in de lucht. Alleen om te nestelen strijken ze neer. Gierzwaluwen zijn zeer honkvast en komen gewoonlijk elk jaar op hetzelfde nest terug waar ze al eerder gebroed hebben. Het vrouwtje legt meestal 2 eitjes en broedt 18 tot 22 dagen. Het paartje zorgt samen voor de jongen. Ze blijven niet lang hangen, in de loop van juli verlaten ze ons en moeten we weer een jaar wachten tot ze teugkeren. Geniet dus de komende maanden van deze luchtacrobaten.

Vogelconcert

blauwborst

In het kader van de Nationale Vogelweek organiseert IVN regio Leiden op 15 mei een excursie in Lentevreugd, maar de excursie zit vol. Wilt in de regio binnenkort op excursie, dan is “De reuzenalbatros en zijn gevleugelde vrienden” in Voorschoten misschien iets voor u. Sinfonietta Voorschoten organiseert op zondag 22 mei een wandeling in combinatie met een concert waarin vogels de hoofdrol spelen. Het programma wordt twee maal uitgevoerd: om 13.00 uur en om 14.30 uur. Eerst gaat u wandelen, daarna is koffie/thee en vervolgens een concert. Het hele programma duurt ca. 2,5 uur. De concerten – met muziek van van Haydn, Vivaldi en Saint-Saens – vinden plaats in Het Kruispunt, start van de wandeling is ook vanuit Het Kruispunt. Inloop en kassa open vanaf 12.30 uur. Kaarten kosten €15,00 ( €12,50 in de voorverkoop). Reserveren kan door een e-mail te sturen naar sinfoniettavoorschoten@gmail.com. Meer informatie op de website van Sinfonietta Voorschoten.

Uit volle borst

Aanstaande woensdag is het Koningsdag en vieren we de 55e verjaardag van Koning Willem-Alexander. Overal in het land kleuren de straten oranje en wordt het Wilhelmus uit volle borst meegezongen. In Lentevreugd zal de blauwborst zijn beste pootje voor zetten. Door zijn kleuren (blauw, oranje, bruin) en uitbundige zang is het een opvallende verschijning in de Nederlandse vogelwereld. Vanwege de blauwe borst heten blauwborsten blauwborst, maar de oranje staart mag er ook zijn! Als je hem wilt zien, moet je snel zijn. Nu laat hij zich zien en horen vanuit een wilg of duindoornstruik. Als er eenmaal jongen zijn, leiden blauwborsten een verborgen leven in het moeras. Bijgaande foto van een opgewonden mannetje is genomen vanaf het nieuwe Vogelkijkpunt in Lentevreugd.

Vogelkijkplatform biedt prachtig uitzicht

Onlangs is de kwaliteitsimpuls in Lentevreugd afgerond met het plaatsen van een vogelkijkplatform aan het eind van het verharde pad. Vanaf een iets hoger gelegen punt is er nu prachtig uitzicht over de waterplas en het gebied. Het platform is klaar en in gebruik genomen. Speciaal hiervoor schreef Henry van Sanderburg een vier vogeltanka’s. Een tanka is een Japans gedicht van 31 lettergrepen, dat doorgaans een natuurimpressie weergeeft.

WINTER
Grauw riet gebaad in
winterrust – de waterral
gilt zijn roep in nevel-kou
Een roerdomp houdt zich stil
waar de kiekendief jaagt

LENTE
Het riet kleurt zich met
vogelkoren; een rietgors roept
de lente. Graspieper
stijgt en daalt en reikt zijn
zonnegroet aan blauwborst

ZOMER
Nu jubelt hoog een leeuwerik –
riet toont rijkdom
goud van kleur; misschien
een zigzagvlucht van
watersnip die zomerzon omarmt

HERFST
Altoos het magisch
licht dat rust in ’t stille riet;
ver weg staan paarden
De vogeltrek bevolkt een
grauwe lucht – de zon staat laag

© 2021 Henry van Sanderburg

 • vogelkijkpunt in gebruik
  vogelkijkpunt in gebruik

Stilte na de storm

Op vrijdag 18 februari raasde storm Eunice over het land en zorgde voor veel overlast en schade. Net als op veel plekken in het land vielen er in Wassenaar bomen om. Ook in Lentevreugd was er stormschade. De dieren zochten tijdens de storm een veilig heenkomen en namen daarna de schade op.

 • omgevallen boom
  omgevallen boom

Velduil en kraaien

Eind december 2021 had het tv-programma Vroege Vogels een uitzending over twee vogelsoorten die schaars zijn geworden in Nederland: de velduil en blauwe kiekendief. Het gaat al jaren niet goed met deze prachtige roofvogels. Hun aantallen lopen sterk terug. In het programma gaan de makers op zoek naar de oorzaak.

Dus als je zo maar in Lentevreugd aan het wandelen bent en je ziet een velduil opstijgen, dan maakt je hart een sprongetje. Al helemaal als die velduil ook nog eens achtervolgd wordt door een groepje kraaien die niets van de indringer moet hebben. Het overkwam Hugo Woudenberg en hij maakte bijgaande foto’s.

 • velduil en kraaien
  velduil en kraaien

Kijkscherm geplaatst

Afgelopen week is er in Lentevreugd een vogelkijkscherm geplaatst. Het op hoogte geplaatste platform biedt uitzicht over een plas en rietland. De beplanting om het scherm heen ontbreekt nog. Dit wordt binnenkort aangebracht.

 • kijkscherm
  kijkscherm

Extra voer voor de grote grazers

Nu de winter vordert en de grote grazers in Lentevreugd meer moeite moeten doen om eten te vinden, is de beheerder begonnen met bijvoeren. In de tijdelijke kraal zijn voederbakken geplaatst. Door voer in bakken aan te bieden wordt vertrapping van het voer en verspilling tegen gegaan. De dieren maken er dankbaar gebruik van. Het helpt vooral de iets zwakkere dieren de winter door. Daarnaast raken de grazers vertrouwd met de kraal en is het makkelijker om de dieren te controleren en zo nodig af te zonderen van de kudde.

Grazers bij de voederbakken
Grazers bij de voederbakken
Grazers in de kraal
Grazers in de kraal

IJskristallen

Aan het begin van de week ontwaakten de dieren in Lentevreugd in een witte wereld. Er was geen sneeuw gevallen, maar alles wat bedekt met een laag rijp. Het leverde prachtige plaatjes op, zoals deze foto’s van Nicoline.

 • schotse hooglander
  schotse hooglander