Lentekriebels

De lente is begonnen en dat is in Lentevreugd goed te merken. De eerste vogels keren terug uit het zuiden om hier te gaan broeden, maar de meesten vliegen na een korte pauze verder. De koperwieken trekken door naar het noorden en hebben nog een lange reis voor de boeg. Merel, blauwe reiger en misschien ook putter zouden in de buurt kunnen gaan broeden. Een paartje grauwe ganzen is in ieder geval een nest aan het maken in het riet. De overvliegende krakeenden zijn nog niet zover, die moeten eerst nog paartjes vormen. Buizerds cirkelen in baltsvlucht miauwend omhoog. Het oude nest aan de duinvoet wordt weer in gebruik genomen. De paarden genieten uit de wind van de warme zonnestralen en een van de koeien likt haar pasgeboren kalf schoon.

 • putters in de elzen
  putters in de elzen

Koning winter in Lentevreugd

Afgelopen weekend trok Koning winter het land in met veel sneeuw en vorst zowel overdag als ’s nachts. Het zorgt voor winterse ongemakken, maar levert ook mooie plaatjes op. Deze fotoserie maakte Hugo Woudenberg in Lentevreugd.

 • paarden in de dekking van duindoornstruiken
  paarden in de dekking van duindoornstruiken

Een bonte wintergast

In Nederland worden weer meldingen gedaan van bonte kraaien. Vroeger was dat een algemene wintergast, maar tegenwoordig zijn er veel minder bonte kraaien in de winter. Dat komt omdat ze veel vaker in hun broedgebieden blijven overwinteren. Al jaren – sinds 2008 – bezoekt één bonte kraai in te winter Lentevreugd. Hij mengt zich vaak tussen de zwarte kraaien, waar hij familie van is. Of deze bijzondere wintergast een en dezelfde vogel is valt niet te zeggen, ook niet of hij steeds dezelfde groep zwarte kraaien uitkiest.

 • bonte kraai in het gras
  bonte kraai in het gras

Bas van der Burg ontdekte in december vorig jaar een bonte kraai in de slaapplaats van een groep van circa 60 zwarte kraaien aan de Katwijkseweg in de buurt van hotel Wassenaar. Daar wordt hij sindsdien vaker opgemerkt. Het is de vraag of het een slaapplaats is. Het kan ook een verzamelpunt zijn waar kraaien vanuit de polder zich verzamelen om vandaar, als het lichter is geworden aan de nieuwe dag te beginnen.

Lentevreugd krijgt kwaliteitsimpuls (deel 5)

In de Kerstperiode lagen de werkzaamheden voor de kwaliteitsimpuls stil, maar die zijn inmiddels hervat. Vrachtwagens reden vorige week af en aan om de afgegraven grond af te voeren. De stuw bij het moeras wordt gerepareerd. Deze zal het water langer vast houden.

 • afvlakken natte duinvallei
  afvlakken natte duinvallei

Hollandse Duinen wil nationaal park worden

ondergaande zon boven sneeuwlandschap

Hollandse Duinen heeft de officiële status van nationaal park aangevraagd bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Een belangrijke stap in de samenwerking van Dunea, Staatsbosbeheer, de provincie Zuid-Holland en 53 gebiedspartners om een duurzaam, veerkrachtig en toegankelijk nationaal park in Zuid-Holland waar te maken. Het creëren van groene buffers rond kwetsbare Natura 2000-gebieden, om stikstof op te vangen, is één van de prioriteiten van Nationaal Park Hollandse Duinen. Ook staan de inrichting van het watersysteem en robuuste ecologische verbindingen tussen deze en andere natuurgebieden hoog op het lijstje. Dit allemaal om de biodiversiteit te vergroten. Tegelijkertijd kijken de gebiedspartners naar het verbeteren van de toegankelijkheid en beleefbaarheid van het park en het in goede banen leiden van bezoekers.

De provincie Zuid-Holland dient de statusaanvraag in namens alle partners. Het ministerie van LNV beoordeelt de aanvraag in het eerste kwartaal van 2021.

Lentevreugd krijgt kwaliteitsimpuls (deel 4)

In de donkere dagen voor Kerstmis wordt er hard gewerkt in Lentevreugd. Planten zijn weggehaald en grond afgegraven om ruimte te maken voor vochtiger delen en een verhard pad naar het vogelscherm op het dijkje. De paarden – nieuwsgierig als ze zijn – houden het allemaal in de gaten. Totdat de herrie ze te veel wordt. Drie nieuwsgierige paarden vluchtten snel naar de kudde verderop. Bij de ingang van het gebied staat een kaartje met informatie over de plannen voor kwaliteitsverbetering.

 • afgegraven grond
  afgegraven grond

Excursie of lezing aanvragen?

welkomsbord
welkomsbord

Door de corona maatregelen zijn veel excursies in Lentevreugd dit jaar niet doorgegaan. En dat is erg jammer. Mist u de excursies en wilt u toch een keer mee met een gids? Dat kan. Binnen de richtlijnen is het mogelijk om voor kleine groepjes een excursie op maat de organiseren. Dat geldt ook voor lezingen. Op aanvraag kunnen vrijwilligers van IVN excursies en lezingen houden. Wilt u hierover meer weten, neem dan contact op met Hugo Woudenberg, telefoon 06 49874822.

Lentevreugd krijgt kwaliteitsimpuls (deel 3)

De werkzaamheden vorderen snel. Het meeste grondwerk is gedaan. Alleen het olifantsgras moet nog worden verwijderd.

 • opgeworpen dam met olifantsgras
  opgeworpen dam met olifantsgras

Vogelvriendelijke golfbaan

witte kwikstaart

De golfclub van De Kieviten is een heleboel nestkasten rijker. Tijdens de jaarlijkse Kieviten Golfweek afgelopen september kregen de winnaars van verschillende wedstrijden een nestkastje cadeau met de bedoeling de vogels rondom de golfbaan een handje te helpen. Natuurgids Hugo Woudenberg, vrijwilliger bij IVN en actief op Lentevreugd, adviseerde wat de beste plek is om de nestkasten op te hangen. Sommige nestkasten werden voorzien van een metalen plaatje rond de invliegopening, zodat de spechten het gat niet open kunnen hakken. In de winter zullen er vogels in de kastjes slapen en in het voorjaar gaan ze er hopelijk in broeden. Met het juiste beheer kunnen de vogels er genoeg eten vinden.

Lentevreugd krijgt kwaliteitsimpuls (deel 2)

Vorige week is Staatsbosbeheer begonnen met het verwijderen van vegetatie op plekken waar gegraven gaat worden, met als doel de bodem natter te maken. Aan het eind van het dijkje zijn wilgenbosjes weggehaald. Vooraan bij ingang is de rel opgeschoond en zand afgegraven. Achter de kastanjebomen is de kwelplas opgeschoond.

 • afgraving bij ingang
  afgraving bij ingang