Invloed uitoefenen op de inrichting van de Groene Zone

Tussen de bebouwing van Wassenaar en Katwijk ligt de Groene Zone. Dit gebied is het voorportaal en onderdeel van het Nationaal Park Hollandse Duinen. Tot en met 12 april ligt het Voorontwerpprogramma Groene Zone ter inzage voor inspraak. Met het programma wordt een aantal conserverende en ontwikkelende doelen nagestreefd aan de noordzijde van de gemeente, zoals het versterken van de natuur, vergroten van de biodiversiteit en beschermen van de duinen.

Wethouder Koetsier van Ruimte, Duurzaamheid en Mobiliteit, verwacht dat de Groene Zone gaat bijdragen aan een mooier, beter en groener Wassenaar. Koetsier: “Dat zien we graag: Wassenaarders die dichtbij huis kunnen genieten van een mooie wandel- of fietstocht langs de natuur. Genieten van de flora en fauna waarbij het boerenbedrijf een onderdeel vormt van het landschap. Natuur waar niet intensief gerecreëerd wordt maar extensief. Waar kleinschalige recreatie plaatsvindt en het goed toeven is voor jong en oud. Door met iedereen te praten, ieders belangen op tafel te krijgen en te ontdekken waar ruimte is voor innovaties krijg je nieuwe inzichten waar je als wethouder weer verder mee kunt.” 

Inspraakreactie indienen
Tot en met 12 april 2024 kunt u een inspraakreactie indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 499, 2240 AL Wassenaar, e-mail: gemeente@wassenaar.nl, of via het contactformulier. De stukken zijn online in te zien en op het Gemeentekantoor Wassenaar, Johan de Wittstraat 45. Na afloop van de inzagetermijn worden de reacties verwerkt in een reactienota en besproken met de gemeenteraad. Dit kan leiden tot aanpassing van het voorontwerp.

Informatiebijeenkomst
Op 20 maart 2024 is er voor inwoners, bedrijven en belanghebbenden een informatiebijeenkomst over het ontwerpprogramma. Behalve een toelichting op de planontwikkeling is er gelegenheid om vragen te stellen. De bijeenkomst is van 19.00 tot 21.30 uur in Theater De Warenar, Kerkstraat 75, Wassenaar. Indien u aanwezig wilt zijn, dient u een e-mail te sturen naar groenezone@wassenaar.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *