Maaien en harken

Maaien in de vroege ochtend
Maaier in ochtendlicht (foto @photos_by_kees)

Het broedseizoen is voorbij en dat betekent dat de vrijwilligersgroep weer is gestart met de beheerwerkzaamheden in Lentevreugd. Elke donderdagochtend worden delen van het gebied gemaaid, het maaisel op wiersen geharkt en uiteindelijk afgevoerd. De verschraling die op deze manier plaatsvindt, verhoogt de soortenrijkdom van planten en dieren. Speciale aandacht is er daarbij voor de veldleeuwerik. Op het zogenaamde leeuwerikveld zorgen de vrijwilligers voor gunstige omstandigheden voor de veldleeuwerik om er te broeden.

  • vrijwilligers aan het werk
    vrijwilligers aan het werk

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *