In mei leggen alle vogels een ei

rietzanger
rietzanger

In Lentevreugd hebben de meeste broedvogels een nest gemaakt en eieren gelegd, en bij sommigen zijn er al jongen. Ondanks alle moeite die vrijwilligers doen om het gebied aantrekkelijk te maken voor de veldleeuwerik, is er ook dit jaar helaas geen broedgeval. Daarentegen broeden er wel veel rietzangers en kleine karekieten. Je hoort ze aan de rand van de parkeerplaats van Lentevreugd, in het riet. Ook de kwaliteitsimpuls die Staatsbosbeheer afgelopen jaar in het gebied heeft gedaan, lijkt zijn vruchten af te werpen. Door de afgravingen is er meer natte (duin)natuur ontstaan en daar profiteren kievit, kleine plevier, meerkoet, tafeleend, dodaars en grauwe gans van. Misschien gaat het porseleinhoen er broeden, hij is in ieder geval gehoord.

  • rietzanger
    rietzanger

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *