Boomleeuweriken in Lentevreugd

Het is winter en al dagen vriest het. De vogels die in Nederland overwinteren hebben het zwaar en moeten extra eten om warm te blijven. In Lentevreugd valt er genoeg voedsel te vinden, onder andere zaden en bessen. Maar veel vogels ontvluchten de kou in Nederland en zijn in het najaar naar zuidelijke oorden vertrokken. Zo ook de veldleeuwerik. Begin oktober is er nog een zingende veldleeuwerik in Lentevreugd waargenomen, maar nu moeten we wachten op hun terugkeer volgend voorjaar. Wel overwintert er de laatste jaren een groepje boomleeuweriken in de omgeving van Lentevreugd. In 2021 overwinterden enkele exemplaren in de duinen en een groepje van rond de twintig in de tuinderijen ten oosten van het Panbos en Lentevreugd (bron: Vogelclub Katwijk, Jaaroverzicht 2021).

  • drie foeragerende boomleeuweriken
    drie foeragerende boomleeuweriken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *