Daar zijn ze eindelijk

Een week later dan normaal zijn de gierzwaluwen teruggekeerd uit hun wintergebieden in Afrika om in Nederland te broeden. Ook in Lentevreugd zijn ze nu volop de zien en te horen. Ineens hoor je weer dat kenmerkende gierende geluid. Gierzwaluwen brengen het grootste deel van hun leven door in de lucht. Alleen om te nestelen strijken ze neer. Gierzwaluwen zijn zeer honkvast en komen gewoonlijk elk jaar op hetzelfde nest terug waar ze al eerder gebroed hebben. Het vrouwtje legt meestal 2 eitjes en broedt 18 tot 22 dagen. Het paartje zorgt samen voor de jongen. Ze blijven niet lang hangen, in de loop van juli verlaten ze ons en moeten we weer een jaar wachten tot ze teugkeren. Geniet dus de komende maanden van deze luchtacrobaten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *