Vogelkijkplatform biedt prachtig uitzicht

Onlangs is de kwaliteitsimpuls in Lentevreugd afgerond met het plaatsen van een vogelkijkplatform aan het eind van het verharde pad. Vanaf een iets hoger gelegen punt is er nu prachtig uitzicht over de waterplas en het gebied. Het platform is klaar en in gebruik genomen. Speciaal hiervoor schreef Henry van Sanderburg een vier vogeltanka’s. Een tanka is een Japans gedicht van 31 lettergrepen, dat doorgaans een natuurimpressie weergeeft.

WINTER
Grauw riet gebaad in
winterrust – de waterral
gilt zijn roep in nevel-kou
Een roerdomp houdt zich stil
waar de kiekendief jaagt

LENTE
Het riet kleurt zich met
vogelkoren; een rietgors roept
de lente. Graspieper
stijgt en daalt en reikt zijn
zonnegroet aan blauwborst

ZOMER
Nu jubelt hoog een leeuwerik –
riet toont rijkdom
goud van kleur; misschien
een zigzagvlucht van
watersnip die zomerzon omarmt

HERFST
Altoos het magisch
licht dat rust in ’t stille riet;
ver weg staan paarden
De vogeltrek bevolkt een
grauwe lucht – de zon staat laag

© 2021 Henry van Sanderburg

  • vogelkijkpunt in gebruik
    vogelkijkpunt in gebruik

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *