Broedsucces kleine plevier

Na drie droge jaren waarbij de centrale plas in Lentevreugd in de vroege zomer droog viel, zorgt de regen dit jaar dat het waterpeil wordt aangevuld. Goed nieuws voor de vogels die in de plas foerageren, zoals de tureluur en kleine plevier. Door de afgravingen van de afgelopen tijd (zie blogs over kwaliteitsimpuls) zijn schaars begroeide bodems met natte plekken ontstaan en die zijn ideaal voor kleine pleviertjes. Vermoedelijk drie paartjes broeden dit jaar in Lentevreugd. Het paar dat als broedplaats de overkant van de centrale plas heeft uitgekozen, verkeert in gezelschap van een stelletje tureluurs en een kievit. Samen maken ze aan de wandelaars in het gebied duidelijk dat het broedseizoen is.

  • kleine plevier en tureluur
    kleine plevier en tureluur

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *