Aan het eind van de regenboog…

…staat een pot met goud. Zo vertelt de legende. Bij de excursie in Lentevreugd afgelopen zondag 11 oktober – die met een regenboog begon – was de pot niet gevuld met goud. Wel beloofde het een excursie te worden met veel trekvogels, want de vogeltrek is goed op gang gekomen. Eerst enkele overvliegende houtduiven, even later zowel op de grond als in de duindoorns foeragerende kramsvogels. Bij het elzenbosje verderop in het natuurgebied staartmezen, roodborsttapuiten, graspiepers, jonge rietgorzen en vinken. Naast een buizerd en sperwer, zagen de excursie deelnemers ook een torenvalk biddend in de lucht speurend naar een lekker hapje. Ook kraaien waren op jacht. Een kraai had beet, maar de krijsende vogel wist te ontsnappen. De dag eindigde met een fraaie zonsondergang en in de lucht duizenden spreeuwen. 

  • regenboog
    regenboog

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *