Vlinderstichting: “Veel dagvlinders achteruitgegaan”.

Op basis van tellingen door honderden vrijwilligers constateert de Vlinderstichting dat veel dagvlinders de afgelopen tien jaar achteruit zijn gegaan. Twee op de drie vlindersoorten ging achteruit. Daar zitten soorten bij die het al lang moeilijk hebben zoals de argusvlinder, maar ook algemeen voorkomende soorten als bont zandoogje en kleine vos. Dat de vlinders in Nederland het zo slecht doen komt in veel gevallen door een combinatie van factoren: verdroging, stikstofuitstoot en minder bloemen.

In Lentevreugd viel vorig jaar ook te merken dat de vlinders het zwaar hadden. De argusvlinder, kleine vos en heivlinder werden maar een paar keer gezien. Ook met de blauwtjes ging het niet goed. Er was een forse afname van het icarusblauwtje. Een lichtpuntje: 2019 was het jaar van de invasie van distelvlinders.

argusvlinder

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *